Do 31. prosince 2013 jsou totiž držitelé řidičských průkazů vydaných v rozmezí od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 povinni si je vyměnit. Uplynutím určené doby pozbývají doklady platnosti.

Někteří řidiči už na povinnost reagovali. Na třebíčském odboru správních činností takových napočítali 2 576; ti si řidičské průkazy vyměnili loni. Pro letošek zbývá k výměně zhruba šest a půl tisíce řidičáků. „Občané si chodí žádat celkem průběžně, zatím se fronty netvoří, očekáváme je spíše na jaře. Pokud budou lidé chodit průběžně a nenechají výměnu až na poslední chvíli, tak větší fronty nemusí vzniknout ani koncem roku," informoval vedoucí odboru správních činností Karel Prokeš.

Kdo si řidičský průkaz do konce roku nevymění, vystavuje se postihu. „Pokud si řidič nevymění řidičský průkaz ve stanovené lhůtě, řešíme to v tu chvíli blokovou pokutou ve výši čtyři sta korun, ale ve správním řízení lze za toto jednání uložit pokutu až 30 tisíc korun," upozornil na sankce Jiří Pospíchal z odboru dopravy a silničního hospodářství při Městském úřadu ve Velkém Meziříčí. K výměně je třeba krom platného dokladu totožnosti a starého řidičského průkazu přinést svoji fotografii formátu 3,5 x 4,5 cm, protože na rozdíl od občanských průkazů a cestovních dokladů u řidičských průkazů správní úřad focení žadatelů o řidičský průkaz neprovádí. Nový průkaz úředníci vyhotoví v zákonné lhůtě do 20 dnů. Kdo si připlatí 500 korun, může mít nový doklad už za pět dnů.

Od začátku roku 2014 budou muset mít všichni řidiči plastovou kartičku s logem Evropské unie. Majitelé řidičských průkazů skupiny B však budou moci řídit i skútry s obsahem 125 cm³. Na druhou stranu si musejí dát pozor ti motoristé, kteří dluží výživné na nezletilé dítě. Těm totiž bude možné „řidičák" odebrat v rámci exekučního řízení.

A ještě jedno upozornění. Na výměnu by neměli zapomenout ani držitelé průkazu profesní způsobilosti řidiče. „Řidiči by neměli zapomenout na jejich výměnu dle platnosti na nich uvedené. Musí přiložit potvrzení o absolvování pravidelného školení v celkovém počtu 35 hodin," vzkazuje Prokeš.