Ne vždy je ale spoléhání se na zvuk jdoucí ze semaforu dobrý nápad. Problém nastává především na křižovatkách, jako je ta u autobusového nádraží na Komenského náměstí v Třebíči.

„Samotnému se mi občas stalo, že jsem vyrazil při rychlém tikání a až s jednou nohou v silnici jsem si uvědomil, že to je semafor u vedlejšího přechodu. Já si naštěstí můžu zkontrolovat světla na semaforu, ale co má dělat někdo, kdo tam nevidí?" ptá se Martin Dvořák, který přes přechod chodí pravidelně.

Lidé, kteří mají zrak v pořádku, se musí primárně orientovat podle červeného a zeleného panáčka. „Pro ně je zvuk pouze doplněk. Primární je řízení světelné," nabádá vedoucí třebíčského oboru dopravy Aleš Kratina.

Každý však takové štěstí nemá, aby se mohl rozhodovat podle toho, co vidí. „Ten problém je v současnosti dosti neřešitelný. Nevidomý si musí stoupnout přímo k semaforu, aby slyšel, z které strany tiká. Jde především o semafor u cukrárny U tety," pospala Ludmila Bouzková z třebíčské pobočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

Na odboru dopravy o těchto potížích vědí. Řešení se však nehledá snadno. „My o této záležitosti víme. Jde o technologii, která se již dávno nevyrábí. Před deseti patnácti lety tady byla taková vize, že se udělají přechody pro nevidomé, a nám to spíše vadí," informoval Kratina.

Z důvodu zastaralosti systému není možná oprava ani vylepšení. „Je to technologie, která je již mrtvá. To znamená, že se dále nerozvíjí a nelze objednat náhradní díly," vysvětlil vedoucí dopravy.

Díky tomu se v Třebíči nabízí dvě možnosti. Tou první je systém akustického signálu úplně vypnout. „Tím ale vyfaulujeme postižené, kteří nebudou mít vůbec nic," má obavy Kratina.

Toto řešení se nelíbí ani Ludmile Bouzkové. „Vypnutí tikání by bylo mnohem horší. Naši slabozrací vědí, že mají stát přímo pod semaforem a pak se jim to již podaří rozlišit. Úplně nevidomí jdou málokdy sami," dodala Bouzková.

Druhou možností je kompletní výměna a pořízení úplně nové technologie. „Plánujeme postupnou obnovu světelné signalizace. Takže pořizování nového systému by v této chvíli nebylo příliš ekonomické, protože při následné obměně by se muselo vše znovu předělávat. Byly by to dvoje náklady v relativně krátké době," vysvětlil vedoucí odboru dopravy Aleš Kratina.

Podobné problémy s ozvučením semaforů řeší i na dalších místech České republiky. „V Praze nyní zkoušeli nějaké nové zařízení, ale bylo naprosto nevyhovující a příliš drahé," řekla Bouzková.

Zlepšení se tak nevidomí a slabozrací mohou v Třebíči dočkat až díky plánované rekonstrukci. Kdy to však bude, je zatím otázka. Všechno záleží na financích.

„Při obnově plánujeme zavádět novou a moderní technologii na takzvaný euro-ovladač. V podstatě to bude signalizace na ovládání, kterou si sám postižený pomocí tohoto ovladače zapne. Chceme dát i do požadavku na nového provozovatele městské dopravy, že autobusy od roku 2016 budou vybaveny systémem, který na vyžádání zdravotně postiženým nahlásí, co jede za linku a jakým jede směrem," popsal Kratina.

Jak moc je tato budoucnost blízká či vzdálená se nedá v tuto chvíli odhadnout. Například u výše zmíněné problematické křižovatky u Jihlavské brány by se nemuselo čekat příliš dlouho. „Příští rok je v plánu rekonstrukce Podkláštěrského mostu a s ním i zmíněná křižovatka," doplnil vedoucí odboru.