Rodina každý den dodržuje množství nutných opatření. Pravidelně dezinfikuje domácnost. Ráno, v poledne a večer probíhá inhalace a dechová rehabilitace. „Současně s jídlem Tomášek užívá enzymy, aby správně trávil a vstřebával živiny. Jeho spotřeba živin je o 40 procent vyšší než u zdravých dětí. Denní režim je doslova časově náročný. Navíc z důvodu dodržování přísných hygienických pravidel není vhodné, aby například chodil na pískoviště nebo do bazénu. Neměl by také navštěvovat větší kolektiv dětí, z čehož je pochopitelně smutný,“ popisuje maminka.

Rodina se každý měsíc potýká s náklady, které vyžaduje podpůrná léčba. Jedná se například o doplatky na léky, podpůrné vitamíny, doplňky stravy, dezinfekční přípravky, rehabilitační pomůcky, vysokokalorickou stravu a další. „V rámci dodržování denního režimu jsem nastoupila do zaměstnání pouze na částečný pracovní úvazek. Do školky Tomík dochází jen na pár hodin, v době mezi prvním a druhým inhalováním a rehabilitacemi. Je ve speciální třídě s omezeným počtem dětí,“ vysvětluje paní Markéta.

Rodině pravidelně pomáhají dárci prostřednictvím nadace Dobrý anděl. „Dlouho jsme s manželem váhali, zda o pomoc zažádat. Nyní jsme za ni rádi. Z příspěvků jsme našetřili na ozdravný pobyt u moře, který Tomáškovi výrazně prospěl, a každý měsíc z nich hradíme i další výdaje spojené s léčbou. Jsme rádi, že se najdou lidé, kteří nemyslí jen sami na sebe, a jsou ochotni přispět na dobrou věc. Děkujeme,“ vzkazují manželé.

Na Třebíčsku potřebuje finanční pomoc dalších 22 rodin s vážně nemocným dítětem. Jedná se o rodiny, ve kterých se dítě potýká s onkologickým či jiným závažným onemocněním, jako je chronické selhání orgánů, chronické střevní onemocnění, závažné metabolické poruchy či jiné kombinované postižení. Těmto rodinám pravidelně pomáhá nadace Dobrý anděl. Vybrané příspěvky za každý měsíc nadace rovnoměrně rozdělí mezi potřebné rodiny. Výši příspěvků tak ovlivňuje počet dárců i přispěná částka.

„Rodin, které potřebují finanční pomoc, je mnohem více. Ne každá ví, že u nás může o pravidelné příspěvky požádat. Našim cílem je, aby se tato informace co nejvíce šířila. Pokud se kdokoliv setkává s rodinou či rodinami, kde vážně onemocnělo dítě, budeme rádi, když se na nás obrátí. Kontaktovat nás může také přímo sama rodina,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace.

Zapojit se do pomoci může každý. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat.