Brněnská firma, která má ve městě instalovat kamerový systém, chce žádat o odložení termínu realizace.

Městské kulturní středisko Beseda i ZIKOS navrhují zvýšení příspěvku na provoz.

Zastupitelé budou rozhodovat, zda prodat či neprodat obchodní podíl technických služeb TSMB s.r.o. a nemovitého majetku města v jejich užívání.

Na pořadu dne bude též případné navýšení poplatku za psy či místní stálice – stacionární silniční radary.