O více než deset tisíc tak padlo dosavadní návštěvnické maximum z roku 2018, kdy za energetikou vyrazilo 235 tisíc lidí. „Rostoucí zájem veřejnosti je pro nás zavazující. Rádi bychom se do budoucna ještě více zaměřili například na rodiny s dětmi a představili jim energetiku v ještě hravější a názornější formě,“ řekla Michaela Chaloupková z představenstva energetické společnosti.

Magnetem přitahujícím desítky tisíc nadšenců zůstávají i obě tuzemské jaderné elektrárny. Infocentrum dukovanské elektrárny, slavící loni pětadvacetiletou existenci, přilákalo bezmála 40 tisíc návštěvníků.

„V roce 2019 do regionu Jaderné elektrárny Dukovany včetně vodní přečerpávací elektrárny Dalešice zavítalo historicky největší množství návštěvníků. Za technickým poznáním přijelo 52 tisíc návštěvníků, z toho tisícovku tvořili zahraniční návštěvníci z Nového Zélandu, Brazílie, Indie, Koreje, Japonska, USA, Mexika, Ruska, Polska, Rakouska i Německa,“ vyjmenoval dukovanský mluvčí Jiří Bezděk.

Velký ohlas mezi návštěvníky vzbudila expozice na téma cesta jaderného paliva. V závěru loňského roku energetici dokončili modernizaci dukovanského infocentra za osm milionů korun. Od nového roku čeká návštěvníky řada dalších novinek. „Vyvrcholením nové prohlídkové trasy je zastavení s modelem aktivní zóny v rozměrech 1:1, který návštěvníkům umožňuje reálný pohled do reaktoru i možnost být součástí probíhající štěpné reakce a výroby čisté, bezemisní elektrické energie,“ sdělil mluvčí.

Pro zvýšení kapacity infocentra, které bývá pravidelně od března do listopadu plně obsazeno, připravují energetici na letošní rok oddělení úvodní interaktivní části, které umožní zvýšení denní návštěvnosti objednaným skupinám.