Tento typ montované mostní konstrukce se za války vyráběl ve Velké Británii a ve válečné Evropě poměrně úspěšně plnil svou roli - znovu a rychle nahrazoval mosty, na které dopadly bomby. Jednotlivé segmenty z válcované oceli nejsou těžší než 260 kilogramů a spojují se pomocí čepů, což zaručuje poměrně rychlou a spolehlivou montáž. „Jeho konstrukci je možno považovat za výjimečnou. I v současnosti z tohoto konstrukčního systému vycházejí moderní rozebíratelné mostní konstrukce,“ takové je vyjádření odborníka na ženijní techniku Pavla Maňase z brněnské Univerzity obrany.

V Třebíči je ještě jedna podobná lávka, a to v Poušově. Vzhledem k tomu, že konstrukce je snadno rozebíratelná, nebude problém třebíčský most rekonstruovat. „Podle mého názoru mu neubere na autenticitě, pokud bude potom složen na jiném místě. Potom je třeba přidat informační tabuli. Nejsem ani proti tomu, aby byl most případně přizvednut, pokud by měl bránit velké vodě,“ sdělil Maňas. Právě tohoto odborníka si přibral ke konzultaci Národní památkový ústav. Je pravděpodobné, že těch několik zbývajících montovaných lávek, které ještě v Česku jsou, bude prohlášeno za národní technickou památku. „Byl jsem v Holandsku, a abych se na shodný most mohl jít podívat, jsem zaplatil šest euro,“ svěřil se Zdeněk Prukner z Třebíče, který se zajímá o vojenskou historii.