Tu přitom založily v devadesátých letech samy obce, aby údajně udržely vývoj cen pod kontrolou. Sdružily se ve svazku nazvaném Skládka TKO a založily dceřinou svozovou společnost Esko-T. Vznikla jako reakce na tehdejší nárůst ceny za svoz popelnic po nástupu českoněmecké firmy Rethmann Jeřala na trh.

Esko-T účtuje všem členským obcím za služby stejné ceny. Jedno, zda vozí odpad na svazovou skládku u Petrůvek zblízka, či z okraje okresu.

Starostové ale nyní dostávají výhodnější nabídky právě od společnosti Ave Cz. Aktuálně se Ave snaží ovládnout Jaroměřice nad Rokytnou. Město si nechalo po dobu jednoho měsíce vyvážet odpad na zkoušku. Příští týden se budou zastupitelé rozhodovat, zda dají zelenou změně, či setrvají u Esko-T.

„Nabídli nám nižší svozovou cenu. Ročně by město ušetřilo dva stě tisíc korun, je to ale cena na rok na dva. Ptám se, bude nám nižší cena garantována za deset patnáct let? Doporučím zastupitelům, aby setrvali u svazku, nejsem pro jeho narušení," řekl starosta Jaroměřic Jaroslav Soukup.

Pod kontrolou radnic

Z odpadového hospodářství se stává perspektivní byznys. Je totiž možné, že zanedlouho se bude komunální odpad využívat při výrobě elektrické energie a tepla. Proto by podle Soukupa mělo odpadové hospodářství zůstat pod kontrolou měst a obcí, podobně jako vodovody a kanalizace. „Bohužel se už kontrole měst vymkly energie. I ty měly zůstat pod pokličkou měst, jejich vývoj dopadá na všechny občany," zmínil Soukup.

Svazek obcí Skládka TKO sdružuje 166 obcí a měst. Ave Cz sváží na Třebíčsku odpad přibližně ze čtyř desítek obcí. „Ve fungujícím konkurenčním prostředí je obvyklé, že zákazník si v rámci několika konkurenčních firem vybere takovou, která je pro něj nejvýhodnější. Jeho volba je svobodná a rozhoduje se podle kritérií, která si sám definoval," reagovala ředitelka komunikace společnosti Ave Cz Jana Vondráková.

Její firma jako bonus obcím nabízí například i čištění ulic zdarma, sponzorování akcí či poskytování půjček.

Předseda svazku obcí Vladimír Měrka tvrdí, že jde o nerovný boj. „Výsledek tohoto snažení může být ten, že jedna firma ovládne trh s odpady, zničí konkurenci a bude si diktovat ceny," varuje Měrka.

„Chtějí narušit činnost svazku, která v rámci České republiky je dost ojedinělá. Netvoříme zisk. A to je samozřejmě solí v očích firmám, které nahlíží na odpady jako komoditu a potřebují získat trh," dodává.

Ave Cz reaguje ústy Jany Vondrákové sebevědomě. „Pokud naše konkurence mluví o konkurenčním boji v okamžiku, kdy je naše společnost schopna nabídnout zákazníkům lepší služby a dlouhodoběji i za lepší cenu než ona, je to pro zákazníky i pro nás dobrá zpráva. Znamená to, že jsme výkonnější než ona. Pravděpodobně je to dáno tím, že Ave Cz má výkonnější management, vyšší produktivitu práce, umí lépe využít synergií ze svých zařízení a provozů, má zavedeny efektivnější procesy a postupy, má nižší vstupní náklady a tak dále," napsala.

Na nízkou cenu slyšeli i třebíčští radní, když hned na počátku volebního období nečekaně a prakticky bez důvodu vyměnili firmu pro údržbu místních komunikací. Práci vzali místní firmě Čikom a přenechali ji právě společnosti Ave Cz. S kvalitou zimní údržby ale od té doby nejsou spokojeni ani obyvatelé města, ani radní. Při ledovce letos v únoru například situaci označili za nezvládnutou a hovořili o sankcích. Nicméně dosud k žádným nepřistoupili, zřejmě proto, že smlouva mezi městem a společností je postavená velmi obratně. Firma má na údržbu komunikací velmi benevolentní až 24 hodinové limity. Lhůta navíc začíná běžet až po ukončení trvalého sněžení nebo namrzajícího deště, takže firma je i při nečinnosti prakticky nepostižitelná.

Ave Cz v Třebíči nemá dobrý zvuk ani kvůli překladišti komunálního odpadu. Zbudovala je v areálu u Okrajové ulice nedaleko rodinných domů. Obyvatelé si stěžovali na hluk, prach a zápach a sepsali proti umístění překladiště i petici. Radnice se s firmou nakonec dohodla na přemístění do jiné lokality. Překladiště by mělo do jara být v areálu Agstavu na Hrotovické ulici, zatím ale stále zůstává na původním místě. Odpadky ze čtyř desítek obcí třebíčského okresu se zde přesypávají ze svozových aut do kontejnerů, které poté putují do spalovny. V Třebíči měly zastávku i odpadky z Jaroměřic nad Rokytnou, které v lednu Ave Cz zkušebně svážela.