Má sloužit těm dětem a mladým, kterým hrozí například sociální vyloučení. Důvody můžou být různé a pomocnou ruku jsou připraveni podat tři pracovníci, kteří mají patřičnou kvalifikaci. Jsou připraveni také docházet do rodin, kterým budou schopni poskytovat sociální asistenci. Toto zařízení rovněž nabízí preventivní programy základním a středním školám, v létě pořádá výchovně rekreační tábory.

Klub se nachází v ulici Purcnerova 61 a nyní v něm dvakrát týdně probíhá odpolední program pro děti.

Na chod zařízení se podařilo Středu sehnat peníze z Finančních mechanismů EHP a Norska.