Všechna tato tři pracoviště nově spadají pod krajskou pobočku v Jihlavě, kde je také ředitelství pobočky.

Zda se interní proměnou 77 samostatných úřadů práce v jeden superúřad práce něco změní pro nezaměstnané a zaměstnavatele na Třebíčsku, se zajímal Deník.

„Pro nezaměstnané ani pro zaměstnavatele se nic zásadního nemění a nemusejí nikam cestovat. Schvalovací proces proběhne interně mezi jednotlivými kontaktními místy,“ ujistil ředitel krajské pobočky v Jihlavě Jiří Hrdlička k probíhající reorganizaci úřadu. Zatímco dosud měl každý okresní pracovní úřad svou právní samostatnost, nově ji už bude mít pouze jeden – Úřad práce České republiky se sídlem v Praze.

Do jeho čela byla nedávno jmenována dřívější ředitelka libereckého úřadu práce Kateřina Sadílková.

Změny na vedoucím postu nastaly i v Třebíči. Ve funkci ředitele Úřadu práce Třebíč k 1. dubnu skončil Vojtěch Vymětal. Ředitelem třebíčského kontaktního pracoviště úřadu práce se stal Lubomír Kundela.

Úspora financí

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek si od spojení dřívějších 77 samostatných úřadů práce pod jeden superúřad slibuje velkou úsporu financí a možnost prostřednictvím většího počtu pracovníků superúřadu kontrolovat pracovní trh anelegální práci.

Úředníků na úřadech bude méně

Že na zdejších úřadech práce ubude úředníků, potvrdila slova ředitele jihlavské krajské pobočky Úřadu práce ČR Jiřího Hrdličky. Ten Deníku sdělil: „Vzhledem k plánované úspoře počtu zaměstnanců bude nutné v třebíčském okrese snížit tento stav o 16 zaměstnanců.“

Jaké interní změny probíhají na třebíčském kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, informoval jeho nový ředitel Lubomír Kundela: „Kromě toho, že nyní podléhá třebíčské pracoviště v řídicí linii pod pobočku v Jihlavě, tak i část některých zaměstnanců třebíčského pracoviště spadá přímo pod jihlavskou krajskou pobočku. Jde především o oblast kontroly, trhu práce a rekvalifikace.“

Do budoucna se počítá s tím, že bude posílena kontrolní činnost a dojde k centralizaci u některých obslužných činností.
Co to ve výsledku bude znamenat pro občany, nelze předvídat.

Třebíčské pracoviště úřadu práce dosud zaměstnávalo tři zaměstnance v oblasti kontroly zaměstnanosti. Kolik zaměstnanců bude využito na zkvalitnění kontroly v blízkém budoucnu, je podle ředitele jihlavské pobočky Jiřího Hrdličky otázkou pro Státní úřad inspekce práce, který je touto kontrolou ze zákona pověřen.

Jaké kontroly do doby restrukturalizace úřadů práce prováděli na třebíčském pracovišti úřadu práce, přiblížil tamní kontrolor Rostislav Husa: „Děláme kontroly dvojího druhu – provádíme kontroly zabývající se využíváním finančních prostředků z dotací od úřadu práce a také kontroly dodržování zákona o zaměstnanosti.“ Podle něj provedli jen za loňský rok 111 finančních kontrol, kde zjistili v 11 případech nedostatky, a zaměstnavatelům na základě zjištění byly předepsány vratky ve výši kolem 399 tisíc korun, ve čtyřech případech byla věc předána finančnímu úřadu na dořešení. V souvislosti s dodržováním zákona o zaměstnanosti provedli 127 kontrol. „Kontroly se týkaly oblasti nelegálního zaměstnávání, jež se s ohledem na současnou platnou legislativu jen těžko dokazuje. Přesto u dvou zaměstnavatelů se podařilo prokázat nelegální zaměstnávání tří cizinců,“ uvedl kontrolor Husa.

Loni proběhly i kontroly agentur práce, těch je na Třebíčsku zhruba desítka. Dalších 43 kontrol se zaměřilo na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Kontroly byly i na přiznání správnosti výpočtu průměrné mzdy.