Suchý rok neskončil, suchý rok trvá. V následujících dnech budou hladiny toků nadále slabě klesat. Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil a zůstává nadále silně podnormální.

Tak zní aktuální hlášení meteorologů z Českého meteorologického ústavu (ČHMÚ). Ačkoli se to vzhledem k rozmáčeným a blátivým polím a lukám nemusí zdát, metr pod povrchem je půda téměř suchá. Dokládají to aktuální data z meteorologických stranic. Například ve Vatíně na Žďársku naměřili ani ne desetiprocentní vlhkost půdy, obdobná je situace v Dukovanech, Kostelní Myslové a Košeticích.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích čtyřech týdnech spíše průměrné a srážky průměrné. Ke zlepšení situace a návratu k normálu to stačit nebude.

„Existující deficit vláhy je nadále prohlubován prakticky na celém území. V případě některých regionů se setkáváme s negativní prognózou až do poloviny ledna 2019,“ shoduje se tým odborníků z portálu Intersucho, který se monitorováním sucha dlouhodobě zabývá.

Voda chybí i na povrchu. Hladina řeky Jihlavy u Bransouz a pod Mohelnem osciluje kolem hranice sucha. V Dalešické přehradě se vodní plocha pohybuje šest až osm metrů pod maximem. Především je ale málo vody ve Vranovské přehradě, která je hlavní zásobárnou pitné vody pro Třebíčsko. Je zaplněná z poloviny. Odebírání vody do vodárenské soustavy zatím stále může probíhat bez omezení, nelze ale přehlédnout, že přítok na doplnění nestačí. Zatímco v srpnu se hladina nacházela sedm a půl metru pod přelivem, nyní je to metrů deset.

„Situace je vážná. Pokud budeme vstupovat do dalšího roku s nějakým větším deficitem, příští rok by mohl být už velmi vážný. Zvykli jsme si na vodní blahobyt. Je třeba si uvědomit, že tomu tak nemusí být navždy,“ varoval už v létě ředitel třebíčské vodárenské společnosti Jaroslav Hedbávný.

Na příkladu letošního roku je zřejmé, že zima bez sněhu a suché léto rovná se další úbytek vody. V povodí Moravy a Dyje spadlo letos o třicet procent méně srážek a hydrologické sucho v průběhu podzimu hlásilo 30 měřících míst v povodí.

„Srážek napadlo nejméně od roku 1960, kdy se začala podrobná meteorologická data uchovávat. Během letních měsíců klesaly průtoky na neovlivněných tocích i pod pět procent normálu. Sucho doprovázely občasné přívalové deště, které však krajina nedokáže využít,“ popsal průběh letošního suchého roku generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Povodí proto zahájilo řadu kroků, které mají důsledky sucha zmírnit. „Těch opatření je celá řada a všechna směřují k efektivnějšímu hospodaření s vodou a k posilování zdrojů povrchové vody. Obnovujeme a opravujeme malé vodní nádrže, přizpůsobujeme manipulační řády vodních děl aktuální hydrologické situaci a potřebám odběratelů, čistíme vodní toky, provádíme revitalizace,“ vyjmenoval Gargulák. Jako příklady uvádí mimořádné manipulace na vodních nádržích Hubenov, Vír a Vranov, napojování odstavených ramen řeky Dyje a navrhované navýšení hladiny vodní nádrže Nové Mlýny.

Vodohospodáři zároveň upozorňují, že sucho a povodně jsou dvě strany téže mince. „Sucho a povodně spolu úzce souvisí a vyskytují se vedle sebe. Dokládají to nejen letošní bleskové povodně v Čechách a na severu Moravy, ale také ničivé záplavy v Rakousku a ve Francii. Zvládání obou těchto hydrologických extrémů bude pro práci vodohospodářů v následujících letech zcela zásadní,“ zmínil Gargulák.

Suchý a teplý rok s nejistou vyhlídkou dalšího vývoje přinesl i některé neobvyklé jevy v přírodě. Na konci října vykvetly některé rostliny a keře i stromy nasadily nové listy. Jako třeba lípa srdčitá v lokalitě Petráveč u Velkého Meziříčí.