„Letošní vývoj počasí nahrál kůrovci. Stihlo se vyvinout několik generací navíc. A každá generace je osminásobek té předešlé,“ uvedl Radek Koudela z Lesů České republiky. Zároveň apeluje na soukromé majitele zalesněných území: „Bylo by dobré, aby včas odstraňovali napadené stromy, jakož i soušky.“ Rovněž upozornil na vznik lesních požárů.

Řeky a rybníky jsou poloprázdné. „Zatím to ale ještě nejsou kritické hodnoty,“ sdělil brněnský hydrolog Milan Šálek. Ke stavu podzemních vod poznamenal: „Všeobecně se dá říct, že vlivem dosavadního letošního sucha je pokles zásob spodních vod větší než obvykle. Absolutních minim však dosaženo nebylo.“ Jako příklad toho, že situace se místně může velmi lišit, uvedl dva příklady: „Pramen v Heralticích je 42 procentech vydatnosti, ten ve Vladislavi je ale paradoxně na procentech sto dvaceti.“

Vedoucí provozu elektrárny v Dalešicích Josef Blaha byl stručný: „Voda v přehradě klesá denně o pět centimetrů. To je v normě, v rámci dlouhodobého režimu jsme předpřipraveni.“ Vodovody a kanalizace Třebíč žádnou ožehavou situaci v dodávce pitné vody na okrese v současnosti neřeší. „O cisternu s pitnou vodou nikdo zatím nežádal, i když víme o problémech ve Starči,“ vyjádřil se technik Vladimír Novotný.

Třebíčská zemědělská agentura hlásí sušší oblasti zejména směrem od Kožichovic na Budišov i Náměšť. „Rovněž Rouchovansko na tom není nejlépe,“ prozradil ředitel agentury Jiří Vlček. A výnosy letošních žní? „Obilí je téměř pod střechou, výnosy jsou o něco lepší, než loni. Kosí se ještě jarní ječmen a oves,“ dodal Vlček.

Vinařství Sádek zatím zbraně neskládá. „Hrozny jsou teď ve fázi zaměkání, bobule jsou spíše menší, cukry v průměru. Chtělo by to srážky a slunce koncem srpna a v září. Uvidíme,“ naznačil svůj mírný optimismus jeden z majitelů Lampíř. V nejzoufalejší situaci asi jsou traktoristé ve starších strojích. Polykají mnoho hodin oblaka prachu. „Navíc je to šíleně tvrdý a jde to těžko,“ poznamenal na závěr Přemysl Sovka z Ohrazenice.