Například v Třebíči sucho decimuje veškerou městskou zeleň. „Schnutí stromů je plošné, kácíme jak v ulicích a na sídlištích, tak i v parcích a lesoparcích. V zástavbě a v parcích jde o stovky kusů, v lesoparcích jdou počty do tisíců kusů,“ sdělila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Městskou zeleň v Třebíči sužují i další problémy spojené se zvyšující se teplotou a úbytkem srážek. „Kromě přímého úhynu dochází také ke snižování vitality dalších druhů stromů a k předčasnému ukončování vegetace. Pokud nedojde ke změně tohoto trendu, je možné, že úhyn postihne v budoucnu i další druhy stromů. V globálu je stav zeleně výrazně horší než před několika lety,“ komentovala Martakidisová.

Pokácením dřeviny to ale pro město nekončí. „Prodej vytěženého dřeva řeší odborný lesní hospodář, minimálně z hůře dostupných lokalit je problém s odbytem dřeva. Odstraňování suchých stromů se zatím finančně zvládá, otázkou je, zda se podaří veškeré pokácené stromy nahradit, nejen z důvodů finančních, ale i z důvodů náročnosti péče o nové výsadby,“ informovala Martakidisová.

S problémem schnutí městské zeleně bojují i v ostatních městech na Vysočině. Při snaze zabránit uschnutí tak města začínají zavádět nové technologie. Čím dál častěji tak lze vidět u mladých stromků zvláštní zelené vaky, které postupně zavlažují stromek.

Zkušenosti s jejich využitím mají například v Jihlavě. „Speciální prostředky se musí v současné absenci vody používat také při zalévaní mladých stromků v parném centru města. Bystří kolemjdoucí si mohou povšimnout zelených pytlů kolem některých stromů. Jsou to zavlažovací vaky s děrovaným dnem, které vodu dodávají rovnou ke kořenům. Stromy mají potřebnou zálivku v přesných frekvencích a voda se tak zbytečně nevypařuje,“ řekla Aneta Hrdličková z jihlavské radnice.

Stejné vaky začali letos v létě využívat i v Okříškách. „Rada městyse schválila zakoupení zavlažovacích vaků. Ty jsou ke stromům umístěny vždy na jeden týden. Zavlažování vodou, která několik hodin pomalu prosakuje přes švy vaku, je mnohem efektivnější než jednorázové zalití, při němž se část vody odpaří a část si stáhne i okolní tráva. Stromy, které už viditelně usychaly, se už po několika dnech zalévání z vaků zazelenaly a žijí,“ konstatoval starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

Radnice v Třebíči hodlá problém usychání městské zeleně řešit i v budoucnosti. „Zásadním koncepčním dokumentem má být plánovaná územní studie sídelní zeleně, kde jedním z témat má být i posouzení schopnosti přirozené obnovy porostů na jednotlivých plochách a návrhy na výsadby. Některé významné zelené plochy se řeší samostatnými dokumentacemi obnovy, například Hrádek a zámecký park nebo v rámci revitalizace Karlova náměstí včetně ozelenění,“ řekla Martakidisová.

Dále se také v Třebíči snaží městskou zeleň obnovit co nejrychleji. „Pro podporu přirozené obnovy porostů v lesoparcích jsme využívali vloni na podzim a letos na jaře výsev žaludů, s pořízením zavlažovacích vaků je počítáno u nově připravovaných projektů. Dále pak připravujeme tyto opatření související se změnou klimatu ve městě. Budeme řešit odvodnění u nového multifunkčního hřiště v Borovině, optimalizujeme sečení trávníků, podporujeme zachovávání biodiverzity vytipováním cenných ploch a dále je zadaná studie na svedení a využití dešťových vod pro zalévání z části objektu ZŠ Kpt. Jaroše,“ vyjmenovala Martakidisová.

Autor: Ivana Říhová