Prvním krokem by mělo být podání žádosti o přezkoumání výsledků přijímacího řízení. „Velkou šanci mají při podání odvolání především ti studenti, kteří se u přijímaček umístili těsně pod čarou přijatých uchazečů,“ upřesnila Eva Denerová ze studijního oddělení soukromé Západomoravské vysoké školy v Třebíči.

Pokud nevyjde ani žádost o přezkoumání, mohou uchazeči o studium na vysoké škole zvolit celoživotní vzdělávání.

„Po druhém ročníku celoživotního studia má potom student možnost přejít na denní nebo kombinované studium,“ dodala Denerová.

Téměř všechny předměty se u celoživotního vzdělávání shodují se stejným oborem klasického studia. Školné se u obou typů výuky neliší. Za jeden rok zaplatí student třicet tisíc korun. Celkovou sumu školného si ale může rozvrhnou do měsíčních splátek, které se pohybují okolo tří tisíc korun.

Často využívanou možností po maturitě jsou i jazykové školy. Pro uchazeče je lákavá především vidina splnění státní jazykové zkoušky, která je v dnešní době velkým plusem při hledání zaměstnání. Další výhodou je také zachování statusu studenta a výhod, které z něj plynou.

„Na jazykovou školu jsem šla proto, abych si zlepšila angličtinu, která mi moc nešla. Studium mi pomohlo a nakonec jsem si udělala i státnice a po nich šla studovat vysokou školu,“ řekla Petra Podsedníková, která prošla ročním pomaturitním studiem na jazykové škole.

Třebíčští studenti mohou využít také nabídku vyšší odborné školy, která sídlí v budově u rybníku Kuchyňka. Ta nabízí tříleté pomaturitní studium v oboru všeobecné zdravotní sestry a také obor účetnictví a finanční hospodaření. „V pátek 26. srpna byla poslední možnost podání přihlášek ke studiu jednoho z oborů vyšší odborné školy. Je ale možné, že se všechna místa nezaplní a podle počtu volných míst vyhlásíme ještě další kolo přijímacího řízení,“ vysvětlila Martina Rambousková z vyšší odborné školy v Třebíči.

KATEŘINA DLABAČOVÁ