Pravidelně každý rok v létě vyhlašujeme stav nouze. Lidé měli jen vlastní studny. Nemohli zalévat zahrádky, málem neměli ani co pít. Protože voda ve studních nebyla, popsal situaci v osadě Haštal starosta Želiva na Pelhřimovsku Miroslav Buňata. Vesnice na Vysočině řeší už několik let problémy se stále horší kvalitou místních zdrojů pitné vody. Někde jsou prameny slabé a málo vydatné. Jinde jsou vody znečištěné pesticidy či jsou příliš železité. Proto přibývá vesnic, kde se už nespoléhají na místní zdroje, ale chtějí vodovody.

Úplně nový vodovod staví už zmíněná obec Želiv na Pelhřimovsku. Potrubí povede do osad Haštal a Brtná. Stavba přijde na víc než deset milionů. „Především osada Haštal měla vždycky jen vlastní studny. Ty už nestačí. Často vysychaly a voda v nich byla jen povrchová. Hodně nekvalitní, nevhodná k pití,“ vysvětlil starosta Buňata. Novým vodovodem teď do Haštalu poteče voda z přehrady Švihov na Želivce, kterou pijí i lidé ze Želiva. Jak zdůraznil starosta Buňata, spoléhat se jen na lokání zdroje vody už nemá smysl. „Spodní vody je stále méně a ne vždycky je kvalitní. Například voda ze starého vrtu na Brtné má hodně železa a manganu,“ poznamenal.

Voda začala mizet

Také v osadě Zahájí u Hněvkovic na Havlíčkobrodsku vyřešil kritickou situaci s nedostatkem pitné vody až nový vodovod. „Přišlo nás to na pět milionů korun. Samozřejmě s dotací. V Zahájí bydlí 70 lidí. Měli jen vlastní studny a ty jim vysychaly. Museli jsme vodu dovážet,“ sdělil starosta Václav Šťastný. Vodovod do Zahájí už funguje, ale teď jsou nové problémy s vodou v Chotěměřicích a Nové Vsi. „I tam potřebujeme vodovod. Máme projekt a chystáme žádosti o dotace,“ upřesnil.

Jak to vypadá, když máte doma studnu, a ta vyschne, popsal Jan Mňuk z Přibyslavska. „Koupili jsme domek na vsi se studnou. Voda postupně začala mizet. V létě studna několikrát vyschla. Museli jsme kupovat vodu na pití a na vaření. Čekat, až studna nateče, abychom si mohli vyprat. Postupem doby byla voda ze studny tak špatná, že se nedala ani pít.“

Propojení vodovodu do osady Hojkovy řešila na Pelhřimovsku také obec Mladé Bříště. Vodovod potřebovaly už jako sůl obce Jakubov a Mikulovice na Třebíčsku. V Mikulovicích se stavba již chýlí ke konci a zájemci o přípojky se mají hlásit u starosty Jaroslava Kunsta.

Obce, kde letos budují vodovod

Havlíčkobrodsko: Hněvkovice do Zahájí

Pelhřimovsko: Mladé Bříště, Želiv

Třebíčsko: Jakubov, Mikulovice

Jihlavsko: Hrbov u Polné

Zdroj: Kraj Vysočina

Že stále víc obcí upouští od studní a dalších místních zdrojů vody, potvrdil Pavel Policar, předseda představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. „Nejvíc žádostí bylo v době, kdy v Česku vládlo velké sucho. V té době začaly obce přemýšlet o stavbě vodovodů, místo lokálních vrtů. Vzpamatovalo se také ministerstvo zemědělství a začalo stavby dotovat,“ konstatoval.

Kromě obav ze sucha vede podle Policara starosty obcí ke stavbě vodovodů i pocit jistoty. „Když je obec napojená na naše zdroje, ve chvíli, kdy je havárie na potrubí a voda neteče, pak naše společnost má povinnost dodat obci vodu v nižší ceně, než je ta komerční. Vyjde to asi na 30 korun za kubík. Když obec má vlastní vrt a voda dojde, pak my dovoz vody zajistíme. Ovšem za vyšší cenu. Zhruba 50 korun za kubík,“ vysvětlil.

Stavbu vodovodů v obcích podporuje také Kraj Vysočina každý rok formou dotací. Nejde jen o vodovody, ale také o budování kanalizací. Letos dostalo podporu 30 žadatelů. Dotace činila celkem 76 milionů.