Podle mluvčího PMO měla studie odpovědět na otázku, zda je tato lokalita vodohospodářsky významná. „Studie dodá odborné podklady pro to, zda je dobré lokalitu dále vodohospodářsky hájit," vysvětlil Chmelař. Ano, či ne však PMO zatím říci nechce.

Lokalita na řece Oslavě je součástí takzvaného Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod v Česku. To je seznam území, kde by v budoucnu mohly vzniknout přehrady. Přehrada Čučice je jednou z prvních lokalit, kde se vhodnost ověřuje. „Lokalita Čučice byla vybrána mezi prvními z důvodu svého vysokého vodohospodářského potenciálu. Potenciální objem Vodního díla Čučice tvoří jedinou relevantní rezervu pro vodárenský zdroj vodní nádrže Mostiště," sdělil Chmelař.

Na výsledky studie netrpělivě čekají především její odpůrci. „Předpokládali jsme, že po obdržení studii zveřejní, jak delší dobu deklarovali. A následně ji začnou diskutovat s občany," poukázal předseda petičního výboru a starosta Oslavan Vít Aldorf. On i obyvatelé obcí, kterých se případná přehrada dotkne, si však na výsledky musejí počkat.

„Povodí studii řádně prostuduje, zanalyzuje a projedná se zpracovatelem. S výsledky studie následně seznámí svého zakladatele, tedy Ministerstvo zemědělství. Pak bude s jejími výsledky seznámena odborná veřejnost a dále zástupci okolních sídel i širší veřejnost," řekl Chmelař s tím, že prezentace výsledků budou probíhat od září do listopadu.

Po volbách

„Pravděpodobně studii chtějí zveřejnit až po krajských volbách," zamyslel se Vít Aldorf. Starostové si také stěžují na špatnou komunikaci ze strany Povodí Moravy, které jim neodpovídá na konkrétní dotazy a prosby. „Psal jsem Povodí Moravy, že bychom se rádi stali členy skupiny, která řeší případné sociální vlivy přehrady, ale žádnou reakci jsem nedostal. Také nám bylo přislíbeno, že nás pozvou k jednání. Zatím však žádná pozvánka nedorazila," mrzí starostu Březníka Ladislava Malacha.

Podobné zkušenosti má také Vít Aldorf. „Za Sdružení obcí mikroregionu Ivančice jsme již v loňském listopadu poslali žádost o jednání a informace. Do dnešního dne jsme na ni nedostali žádnou odpověď," uvedl.

V následujících letech hodlá PMO prověřit i další lokality z generelu. V něm se nachází dvě území, která se mohou dotknout obcí na Třebíčsku. Jde o lokality Horní Kounice na řece Rokytné a Vysočany na řece Želetavce. Případná přehrada na Rokytné by zasáhla do katastru Rouchovan a na Želetavce, která je stejně jako lokalita Čučice v kategorii A, do katastrů Dešova, Kostníků a Police.