Studenti tak každý den zapínají počítače a usedají do virtuálních lavic. Školy využívají pro výuku nejrůznější platformy. „Jedeme online výuku přes Teams prostřednictvím pevně daných rozvrhů. V reálu to vypadá tak, že cca polovina hodin z běžného rozvrhu je určena k online výuce, druhá polovina slouží ke konzultacím a vypracovávání úkolů. Takovou kombinaci hodin doporučují odborníci na online výuku a zatím se nám osvědčuje,“ sdělil ředitel Gymnázia v Havlíčkově Brodě Hynek Bouchal.

Školám v přípravě podzimní výuky na dálku pomohly jarní zkušenosti. „V naší škole jsme zavedli jasná pravidla, se kterými jsme seznámili učitele. Veškerá distanční výuka probíhá zatím on-line ze školy, učebna a čas výuky jednotlivých předmětů podle platného rozvrhu. Jako komunikační platformu jsme zvolili sadu Google Suite. Žáci mají povinnost se na hodiny přihlašovat výhradně školním emailem,“ komentovala zástupkyně ředitele Střední průmyslové školy v Třebíči Lenka Nechvátalová.

Rušnou křižovatku na okraji průmyslové zóny začnou řídit semafory.
Video: Bez světel už to nejde. Křižovatku v Hrotovické začnou řídit semafory

Distanční výuka klade důraz na odlišné aspekty studentů, které se při běžné výuce nemusí projevit. „Jde především o velké nároky na osobní kázeň žáků, na sebeřízení a organizování studia v domácím prostředí. Pokud toto student zvládne, vede to k rozvoji samostatnosti a posílení jeho osobnosti,“ uvedla Eva Křišíková, zástupkyně ředitele ze Střední a Vyšší odborné zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě.

Raději by se učili ve škole

Žákům ale chybí společnost ostatních členů třídy. „Chybí jim sociální kontakty, raději by se učili ve škole,“ prozradila Nechvátalová. S tím souhlasí i ředitel Gymnázia v Havlíčkově Brodě Bouchal. „ Když se mi minulý týden jistá studentka omlouvala z online výuky, napsala mi k tomu dovětek, že si moc přeje, aby se mohla vrátit do školy. Toto přání není ojedinělým výkřikem nějakého „šprta“, objevuje se stále častěji a vyrůstá z přirozené lidské potřeby po sociálních vazbách,“ doplnil ředitel.

S novou situací se sžili také vyučující. „ Učitelé situaci také zvládají. Na základě zkušeností z jarního nouzového stavu absolvovali několik školení o vzdělávacích systémech, které používáme. Navíc máme skvělého ajťáka,“ pochvaloval si ředitel Gymnázia a střední odborné školy v Moravských Budějovicích František Dubský. Kromě ajťáků si také pomáhali pedagogové mezi sebou. „Adaptovali se rychle a předávali si informace o vhodných formách komunikace a on-line výuky,“ dodala Křišíková.

Markéta Hejkalová.
Hejkalová o zrušeném knižním veletrhu: Bojovala jsem, ale nakonec marně

Jak taková výuka může vypadat v praxi? „Učitelé nám například posílají úkoly, které musíme vyplnit. Do angličtiny máme povinnost posílat i nahrávky jak čteme úkol nebo v Češtině dostáváme testy, které musíme vyplnit do určitého termínu,“ popsala studentka střední školy Adéla z Jaroměřic nad Rokytnou.

Samostudium je pro ni zvláštní, protože studuje hudební konzervatoř. Přesto se škola snaží udělat maximum pro to, aby výuka vypadala co nejběžněji. „Klasickou výuku máme například v dějinách hudby, učitel nám promítá prezentaci a pouští nahrávky. Co se týče hry na lesní roh, což je můj hlavní obor, tam si zapnu whatsapp a jedeme hodinu jen přes telefon, profesor komentuje, jak mám hrát. Když nehraji správně, vidí to na kameře a opraví mě. Zkoušíme si nové stupnice, etudy a trénujeme i přednes. Snažíme se, aby ta výuka vypadala co nejvíc normálně,“ řekla Adéla.