Studenti budou diskutovat o návrzích jednotlivých klubů, budou hledat společná řešení a nakonec hlasovat o finální podobě svých návrhů. V průběhu projektu se seznámili s praktickým fungováním komunální politiky v Třebíči, navštívili zasedání městské rady a společně se zastupiteli diskutovali o důležitých problémech a otázkách, které se bezprostředně týkají jejich města.