„Nalezli jsme základy románské rotundy, která stála na území dnešní tasovké fary. Stavba, jež měla v průměru asi pět metrů a sloužila zřejmě k soukromým účelům, pochází z přelomu dvanáctého a třináctého století,“ potvrdil Josef Unger.


Velké nadšení sdílí také místní farář Pavel Kryl: „Je to opravdu stěžejní objev, který nabývá celostátních rozměrů, protože objevených rotund je u nás jen velice málo.“


Výzkum přináší zásadní obrat do historie obce, která se posouvá více do minulosti. „Je opravdu ojedinělé, že zde můžeme nalézt takový průřez historií od třináctého až do patnáctého století. Takové objevy soustředěné na jednom místě jsou pouze ve velkých městech, jako je Praha, Brno nebo Olomouc. Doporučoval bych zde vybudovat naučnou stezku,“ dodal Unger.


Archeologické nálezy vzbudily zájem i místních obyvatel. Ti mají možnost prohlédnout si objevené věci dříve, než bude výzkum ukončen. „Myslím, že pro Tasov je to velký přínos a obyvatele to zajímá. Ptají se mě dokonce lidé z okolních obcí a chtějí se na základy podívat,“ sdělila Romana Pavlíčková z Tasova.


Čtyři kostely


Výzkum na faře začal již v roce 2007, a to zcela náhodně. Při výměně oken a elektroinstalace byly nalezeny zbytky starého gotického portálu, který potvrdil, že místní fara je vlastně bývalý kostel svatého Jiří.


„Tušili jsme, že na tomto místě by měl být další kostel, ale nikdo nepředpokládal, že fara je tím kostelem. Nyní můžeme říct, že v Tasově byly čtyři kostely,“ doplnil profesor Unger.


Kromě starého zdiva objevili studenti také jednu stříbrnou minci ze 13. století a visací zámek. Na místě se nachází také hřbitov, který podle odhadů čítá asi stovky hrobů.


Pro letošní rok jsou práce u konce. Státní komise určí další postup a provede potřebnou dokumentaci. S dalším odhalováním historie se bude pokračovat v příštím roce.

PAVLA KRČÁLOVÁ