„Současné uspořádání předzávodní zóny odpovídá době jejího vzniku. Mísí se zde, k vlastnímu neprospěchu, spousta funkcí, jak v objektech, tak na plochách. To vše se dá uspořádat tak, aby to fungovalo a působilo přitažlivě,“ sdělil profesor fakulty Alois Nový.

Návrhy autobusového nádraží a parkovacích ploch musely splňovat řadu podmínek. Z návrhů na nové uspořádání a technické řešení autobusového nádraží porota vybrala tři nejlepší od autorů Soni Stanislavové, Jakuba Naništy a Karly Nováčkové.

Dalších sedm prací řešilo nedostatek parkovacích míst. Všech sedm studentů navrhlo řešení výstavbou parkovacích domů, které, podle profesora Nového, hospodárněji využívají zastavěnou plochu a jejich výstavbu lze řešit i etapovitě. Na základě výběru členů poroty se na prvních třech místech umístily návrhy od Filipa Knichala, Michala Klimeše a Andreji Marečkové.