„Bude se zateplovat obvod budovy a stropy, vymění se okna, vybourají se podlahy a také se bude instalovat vzduchotechnika. Je toho hodně," řekl studenecký starosta Jiří Tomešek.

Vzhledem k vyučování budou práce probíhat v několika etapách. Rekonstrukce skončí zřejmě až v závěru roku 2019. „Během provozu se toho totiž v interiérech moc neudělá. Tam se bude pracovat hlavně přes prázdniny, mimo léto naopak převážně venku," podotkl Jiří Tomešek.

Pokud se ale stavaři budou potřebovat přesunout během školního roku dovnitř budovy, žáci třídu opustí a přesunou se do jiné místnosti. Učitelé a děti tak budou nuceni k provizoriu a improvizaci. „Máme také nabídku z místního zemědělského podniku, že bychom mohli některé třídy přesunout na čas do jejich prostor. Ale snad to nebude potřeba a vše zvládneme ve školní budově," poznamenal starosta Studence.

Obec hodlá na stavbu využít už přislíbenou dotaci z Operačního programu životního prostředí. Skutečné náklady na rekonstrukci budovy budou známé až na konci výběrového řízení. Stavební firmu, která školu opraví, obec teprve vybere. Práce by měly začít ještě letos v létě.