Nedostatek vláhy se začal projevovat před čtyřmi lety jen někde. Teď jsou lesní porosty v okrese postižené plošně z osmdesáti procent. Vláhový deficit v půdě je od 40 do 80 milimetrů vody na plošný metr. Znamená to, že pod povrchem na jednom metru chybí čtyři až osm desetilitrových kbelíků vody.

„Sucho trvá už tři roky a stále se prohlubuje. Srážky přicházejí nerovnoměrně a nedostanou se ke kořenům stromů,“ říká lesní správce z Třebíče Aleš Rusek.
Ve velké míře lze nyní v lesích vidět i neobvyklý jev, kdy na šišky nasazují sotva desetileté kultury. I to je důsledek sucha, stromy se tím snaží zachovat svůj rod.

Podkornímu hmyzu, jako je kůrovec, současný stav naopak svědčí. Suchem oslabené stromy se mu neubrání. Před deseti lety vytěžili lesníci na Třebíčsku asi deset tisíc kubíků kůrovcem napadeného dříví. Loni 126 tisíc kubíků.

Schnoucí lesy na Třebíčsku | Video: Deník/Luděk Mahel

Lesníci na klimatickou změnu reagují tím, že v regionu vysazují 62 procent listnáčů a 38 procent jehličnatých stromů. „Měníme pěstební postupy. Zalesnění provádíme na jaře a na podzim, kdy bývá v půdě více vláhy,“ řekl správce Rusek. Lesníci také používají sazenice s kořenovými baly, které mají větší šanci na ujmutí. „Ročně uhyne přibližně deset procent sazenic z 600 tisíc kusů, které na téměř sto hektarech vysadíme,“ uvedl.

V regionu v posledních deseti letech Lesy ČR vybudovaly 16 víceúčelových vodních nádrží, které zadržují vodu v krajině, a tři suché poldry. Podnik letos investuje do zlepšení vodního režimu v celé republice přes 300 miliónů korun.