„Zastupitelé včera kývli na to, abychom připravili finální verzi řešení situace středního školství,“ shrnula výsledek krajská radní Marie Kružíková. Konečnou verzi má odbor školství a sportu předložit krajským zastupitelům nejpozději do konce roku 2011.

„Chceme s tím spěchat, abychom mohli školy seznámit se záměry včas tak, aby to neohrozilo přijímací řízení pro školní rok 2012/2013,“ tvrdila Kružíková.O konkrétních školách na Třebíčsku, jichž by se navrhovaná opatření měla dotknout, diskutovat nechtěla. „Konkrétní návrhy nemáme,“ dodala.

Harmonogram byl příliš ambiciózní

Podle krajského zastupitele Miloše Vystrčila kraj na předvčerejším zasedání přiznal, že navrhovaný harmonogram, v jehož rámci mělo být řešeno střední školství, byl příliš ambiciózní. „Slučování středních škol má probíhat tam, kde to je nutné a kde je zřejmé, že škola sama o sobě by nepřežila,“ přidal Vystrčil svůj názor. Domnívá se, že není dobré za každou cenu školy slučovat do velkých školských kolosů, zvláště má–li škola dostatek žáků a je–li schopna fungovat samostatně.

Nad případným dalším slučováním středních škol se zamýšlel krajský zastupitel Jan Karas: „Smysluplné sloučení je pouze takové, které uvolní některou školní budovu. Nepovažuji za správné, jestliže dojde ke sloučení, aniž by došlo k vyprázdnění budovy a tím bezprostřední úspoře provozních nákladů školy, které kraj vynakládá coby její zřizovatel.“

V kuloárech se přitom často probírají debaty o tom, zda kraj sloučí pod jednu střechu management Střední školy řemesel Třebíč a Střední průmyslové školy Třebíč, podobné hlasy zaznívají i o Střední škole řemesel Moravské Budějovice a Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice.

Že slučování škol pod jeden management zmíněných dvou třebíčských škol již jednou na kraji zvažovali, potvrdila slova Jana Karase: „Už před šesti lety tu byl návrh krajské radní Matějkové na toto sloučení. V té době jsem namítal, že pokud není výrazný úbytek žáků a nedojde sloučením škol k uvolnění budovy, nebude to mít odpovídající efekt.“ Karas je přesvědčen, že třebíčská střední průmyslová škola nemá takovou volnou kapacitu, aby mohla přijmout všechny žáky Střední školy řemesel Třebíč.

Agónii prodloužili

Jednoznačnou odpověď kraje k dlouhodobě napjaté situaci ani po zasedání krajských zastupitelů školy nedostaly. „Co bude, to zatím nevíme,“ vystihl stručně ředitel SOU řemesel a služeb Moravské Budějovice Jaroslav Doležal. Střední školy nadále čeká nejasné období. „Je to jen prodloužení agónie a další odložený stres,“ mínil ředitel střední školy z Třebíčska, který chce zůstat v anonymitě.

Že kraj stále nemá jasno, jak bude síť středního školství vypadat, je přesvědčen Jan Karas: „Ani my v krajském školském výboru jsme o konkrétních návrzích na sloučení dosud nebyli seznámeni.“ Na krajských webových stránkách je k tématu diskuze.