Zastupitelé z různých politických táborů se shodli jen na potřebě celý problém důkladně prodiskutovat se zástupci měst, škol a s odbornou veřejností.
Na stole je nyní koncepce optimalizace středního školství v kraji, kterou zpracoval školský odbor kraje.

Děje se tak tváří v tvář situaci, kdy se středním školám na Vysočině nedostává osmi set žáků a školy jsou naplněny přibližně ze šedesáti procent. Koncepce ovšem nenavrhuje žádné zrušení či omezení konkrétní školy. Naznačuje jen možnost zrušení víceletých gymnázií v menších městech a omezení autoopravárenských učebních oborů.

Krajská radní pro oblast školství Marie Kružíková (ČSSD) proto objíždí jednotlivá města, aby získala názory z radnic a škol, kterých škol by se mělo omezení týkat.

„Každý kraj dělá jiné kroky, protože má jinou výchozí pozici. Ale všechny vedou stejným směrem, snížit počet středních škol v kraji,“ řekla však v úterý jasně Kružíková a dodala: „Další věcí je omezit počet víceletých gymnázií, kterých v předchozích letech hodně narostlo. Pokud my optimalizaci neuděláme, očekává se po spuštění státních maturit samovolná, neřízená optimalizace. Proto by bylo dobré dopředu zvážit patřičné kroky, aby potom nekončily některé školy naprosto nekontrolovatelně a nezmizely nám některé obory z nabídky v našem kraji.“

Hejtman Jiří Běhounek (ČSSD) k problému řekl: „Jasná je jedna věc – všichni si uvědomují, že současný stav je nadále neúnosný. Nikdo neví, co s tím, a každý nějakou cestu hledá. Když se podíváte na okolní kraje, na ministerstvo, neříkejme si, že někdo ví nějaký recept. My jsme zvolili cestu široké diskuse, všichni dostali možnost se k tomu vyjádřit. Nic není rozhodnuto a uzavřeno a závěry jsou v rukou zastupitelstva kraje.“

Opoziční zastupitel Stanislav Šíp (ODS) uvedl, že celou problematiku sleduje: „Kontaktují mě ředitelé škol, rodiče, studenti. Debata opravdu probíhá, což kvituji. Stále se mi ale tento materiál zdá být poněkud obecně pojatý, až nedostatečně připravený. Opírá se o ekonomiku udržitelnosti škol, ale ekonomický pohled mi tam chybí zcela, dále materiál neobsahuje analýzy dlouhodobých trendů úspěšnosti jednotlivých škol.“

Radní Kružíková mu oponovala, že materiál je opravdu pojatý tak, aby podněty přišly od jednotlivých měst a škol. „Lidé tam znají situaci úplně nejlépe. Nechci, aby konkrétní podnět šel od nás z kraje, ale z terénu.“

Do horkého bramboru návrhu, které školy tedy omezit, pak více kousl Jan Karas (KDU-ČSL). Jasně totiž řekl svůj názor na víceletá gymnázia: „Negativní reakce jsou hlavně ze strany ředitelů víceletých gymnázií kvůli obavám ze záměru omezovat jejich počet. Názory těchto ředitelů jsou většinou v naprostém protikladu s názory ředitelů základních škol. Dochází k neustálému vydělování žáků v podobě například jazykových tříd, sportovních tříd. Takováto segregace jednoznačně není žádoucí a není dobrá.“

V tomto názoru Karase podpořil Jiří Kučera z ODS: „Z pohledu dlouholetého učitele a ředitele základní školy myslím, že návrat k osmiletým gymnáziím nebyl vůbec štastný krok. Selekce dětí v tomto věku je nezdravá, ty děti v deseti letech samy nevědí, co budou chtít dělat. Utvrdilo mě i to, že srovnávací testy maturantů z osmiletého gymnázia a čtyřletého gymnázia zjistily překvapivý výsledek- absolventi osmiletých gymnázií nedopadli lépe. To znamená, že osmiletá gymnázia jsou zbytečná.“

Musí rozhodovat nadání žáka

Tomu oponoval jeho stranický kolega a senátor Miloš Vystrčil: „Na existenci víceletých gymnázií existují dva expertní názory. Jeden je ten, co řekl Jiří Kučera, a druhý je přesně opačný. Já tady nebudu snášet argumenty, proč já jsem příznivcem toho opačného názoru. Jen upozorňuji, že těch odborníků je stejný počet.“ Problém podle Vystrčila je navíc ještě v něčem jiném:

„Nepovažuji za fér, když se víceletým gymnáziím v Humpolci, Chotěboři a Telči řekne, vy jste ti, kteří mají být zrušeni, v době, kdy mají ještě jeden rok před sebou. Pokud chceme koncepčně řešit problém víceletých gymnázií, musí se postupovat úplně jinak, než jak se v koncepci navrhuje. Musí rozhodovat kvalita a nadání žáka a nikoliv to, jestli žije v Jihlavě, nebo v Humpolci.“

Koncepci optimalizace středních škol by měli zastupitelé schválit 22. března. Již nyní ale řada z nich vyslovuje názor, že se to nestihne.