Program Pět P je určen dětem, které těžko navazují vztahy s vrstevníky, procházejí složitým životním obdobím, mají psychické či výchovné problémy a podobně. Děti se scházejí s dospělým dobrovolníkem, který je pro ně starším kamarádem a vzorem.


„Nejčastěji do programu vstupovaly děti s problémem zařadit se do vrstevnické skupiny, takže pomoc byla zaměřena na posílení jejich sebevědomí a začlenění do kolektivu stejně starých dětí. Celkem fungovalo osm dvojic, děti se zúčastnily také letního výchovně rekreačního tábora“, sdělila Michaela Svobodová, vedoucí dobrovolnického centra.


Více než sedm desítek rodin v nesnázích využilo sociální asistenci a poradenství. „Usilujeme o to, aby rodiče a děti byli schopni změnit nepříznivou nebo kritickou rodinnou situaci vlastními silami. Aby žili samostatný a zodpovědný život,“ vysvětlila Marcela Frgálová ze sdružení Střed.


Pro ni a další pracovníky, včetně dobrovolníků, to znamená terénní práci v rodinách, které se ocitly v krizi či řeší nějaký problém, například jsou v rozvodovém řízení, ztratily některého ze členů rodiny, potýkají se s dluhy nebo exekucí, neplánovaně otěhotní, změní bydliště, ztratí zaměstnání či pečují o postiženou osobu.


„Našimi častými klienty byly také rodiny s dětmi s výchovnými a vzdělávacími problémy,“ dodala Frgálová, která se svými kolegyněmi organizuje také besedy a semináře.


Desítku setkání navštívilo celkem jedenadevadesát účastníků.


Služby jsou realizovány díky dotacím z Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra České republiky, příspěvků z rozpočtů měst Třebíče a Moravských Budějovic, grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.