„V současnosti funguje program sociální asistence a poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Su-Terén, dobrovolnické centrum, program sociální rehabilitace, terénní sociální práce, preventivní programy pro žáky škol a výchovně-rekreační tábory,“ vyjmenovala Markéta Dokulilová, vedoucí budějovické pobočky STŘEDu. Co všechno se ale za těmito programy skrývá? Shrnují pomoc a asistenci dětem, dospívajícím, dospělým i celým rodinám a školám.

Například do Programu sociální asistence a poradenství se loni zapojilo šest rodin. „Důvodem byla pomoc při řešení výchovných problémů, při vyřizování dávek státní sociální podpory nebo řešení bytové situace,“ vysvětlila Dokulilová.

Nízkoprahové zařízení Su-Terén loni pravidelně navštěvovalo 42 dětí, které využívají nabídky zajímavě stráveného volného času. Pracovníci klubu pro většinu z nich připravili dva třídenní pobyty v Budišově a na Jalovci.

Práce pro Dobrovolnické centrum oslovila loni 26 dobrovolníků. Ti pracovali nejen pro STŘED, ale také jiné organizace, například Dům sv. Antonína pečující o důchodce a Rodinné centrum korálky v Moravských Budějovicích. Statistika praví, že odvedli přes 637 hodin práce.

Více než užitečný je Program sociální rehabilitace Šance ve STŘEDu. „Důvodem zařazení klientů do programu byla různá provinění, například krádeže, výtržnictví, řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění či ohrožení pod vlivem návykové látky. Pěti klientům jsme v roce 2008 poskytli 34 individuálních konzultací a osm rodinných konzultací,“ zrekapitulovala Dokulilová.

Téměř půl roku mapují pracovníci STŘEDu místa, na nichž tráví svůj volný čas mládež z Moravských Budějovic a okolí. Party mladých lidí jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy – od popíjení alkoholu přes užívání návykových látek, výtržnosti či přestupky. Cílem terénní práce proto je zprostředkovat mladým lidem řešení problémů, pomoci s orientací v okolním světě a inspirovat je k realizaci vlastních nápadů.

Stranou nezůstaly ani preventivní programy, o které v roce 2008 projevilo zájem šest škol z regionu Moravských Budějovic. „Největší zájem byl o program zaměřený na šikanu,“ upřesnila vedoucí STŘEDu v Moravských Budějovicích a zdůraznila, že ve všech svých aktivitách bude sdružení pokračovat na území regionu i letos.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.