Jak nebezpečný může být radioaktivní mrak, který údajně z Japonska doplul nad Evropu a Česko?

Už sám pojen radioaktivní mrak je zavádějící. Budou to spíše jednotlivé radioaktivní částice unášené obrovským objemem vzdušných mas po zeměkouli. Budou natolik zředěné, že o nebezpečí pro Evropu nemá smysl mluvit. Žádné nebude.

Zvýšila se úroveň radiace nad Českem?

Zatím ne. Naše monitorovací síť, která je neustále v provozu, pravděpodobně zaznamená stopové množství radiace ve vzdušném aerosolu. Na to abychom našimi velmi citlivými přístroji vůbec dokázali radiaci z Fukušimy zachytit, potřebujeme odběrovými filtry prohnat cca 100 000 kubických metrů vzduchu a vzorek odebírat asi tři dny. Už z toho je vidět, o jak extrémně nízké hodnoty půjde. První naměřené hodnoty bychom mohli mít během víkendu.

Můžete současnou meteorologickou situaci a případnou úroveň radiace srovnat s tou, která byla v době, kdy hořelo v Černobylu?

Meteorologická situace je paradoxně podobná: vzdálenost je natolik velká, že k nám vzdušné masy nesoucí radioaktivní částice mohou doputovat z různých směrů a také několikrát po sobě. Tak to bylo i při Černobylu. Úrovně radiace budou zhruba tisíckrát (možná i desetitisíc krát) nižší než tehdy.

Jaká je úroveň přírodního pozadí v Česku – na Třebíčsku (obce tu mají radonové podloží, v Čechách jsou tepelné elektrárny)?

Normální hodnoty jsou okolo mezi 0,1 a 0,3 mikroSv za hodinu v závislosti na konkrétním místě, na Třebíčsku okolo 0,2 mikroSv za hodinu, což je mimochodem pořád víc, než dnes ráno v Tokiu.

Veřejně přístupné dozimetry jsou v obcích okolo Dukovan. Která je ta hodnota, která už značí zvýšenou úroveň radiace?

Dlouhodobý nárůst měřené hodnoty na cca 0,5 mikroSv za hodinu.

Okomentujte, prosím, výroky froncouzské odnože Greenpeace, která listu Le Monde sdělila, že Dukovany nemají budovu kontejnmentu.

Není důležité, jak se co jmenuje, ani jak to vypadá, ale co to umí. Dukovany mají účinné systémy a stavební konstrukce, které dokáží zajistit izolaci radiace od okolí v případě vážné havárie a na druhé straně do značné míry chránit elektrárnu před vnějším ohrožením (letadlo apod.). Dukovanské řešení je zcela srovnatelné s jinými bloky v Evropě, které jsou téže generace.