Vypadá to, že máte hodně šťastné období. Narodil se vám syn, zároveň jste se stal starostou Třebíče.

Jako šťastné období beru narození syna. Vše ostatní je tím přebito. Narození syna je absolutně to největší a jsem za to velmi rád. Se ženou si to hodně užíváme.

Vozíte kočárek?

Ano.

Kdybych chtěl být jízlivý, řekl bych vám, že na to nebudete mít moc času, když jste si nechal zároveň i funkci náměstka hejtmana.

Nerozlišuji, jestli je pondělí nebo neděle, jsem zvyklý organizovat si čas tak, abych zvládal spoustu aktivit. Vždy jsem je zvládal. Časově to mám zorganizováno tak, že stíhám i jízdy s kočárkem. A velmi si je užívám.

Nicméně vraťme se k vašim dvěma funkcím. Dříve jste říkal, že si ponecháte jen jednu.

Vždy jsem říkal, že nebudu nikdy vykonávat dvě uvolněné funkce. Tomu bude tak i nadále. Jako uvolněnou budu vykonávat funkci starosty města, a stanu se neuvolněným náměstkem hejtmana.

Co to znamená?

Neuvolněná funkce spočívá v tom, že ji nebudu vykonávat sedm dní v týdnu. Nicméně agendu budu vykonávat dál. Ten režim jsem vyzkoušel už v momentě, kdy jsem odcházel z radnice na kraj. V Třebíči jsem se stal neuvolněným radním, ale kompetence mi zůstaly stejné. Časově jsem to měl zvládnuté, práce za mnou, myslím, vidět byla.

Je to ideální řešení?

Ideální by samozřejmě bylo, kdyby na kraj za mne nastoupil někdo jiný. Na druhou stranu je potřeba říct, řešili jsme to velmi dlouho a intenzivně jak v rámci našeho zastupitelského klubu, tak ve vedení kraje. Všichni členové zastupitelského klubu za Starosty a nezávislé jsou starosty měst. Kdybych z pozice náměstka odstoupil, někdo jiný by řešil naprosto stejný problém. Mám za sebou dvouletou praxi, jsem angažován ve spoustě institucí, nebylo by logické, aby nastupoval někdo jiný, když do konce volebního období zbývají necelé dva roky.

Kolik dní v týdnu tedy strávíte na radnici a kolik na hejtmanství?

Takhle se to jednoznačně říct nedá. Jakoukoli funkci v politice nevnímám tak, že by ten dotyčný měl sedět v kanceláři daného města. Člověk musí být v terénu, ať už ve svém městě nebo jezdit po různých institucích, ministerstvech. Je třeba shánět informace, získávat kontakty a přinášet pozitiva tam, kde působíte. Tak jsem to dělal vždy. Teď mám tu výhodu, že na kraji mám dveře otevřené, protože tam v neuvolněné funkci působím.

Řekněte tedy alespoň, která funkce je pro vás důležitější.

Naprostou prioritou je pro mne práce ve městě. Té věnuji největší díl svého času.

Pominout nelze, že i neuvolněná funkce náměstka hejtmana je dobře placená. Hrálo to roli?

Jakoukoli odměnu nad rámec mého dosavadního příjmu jsem připraven dávat na různé charitativní účely. Já to koneckonců od roku 2004, kdy mi vážně onemocněl syn, dělám i tak. Pokud někdo řeší otázku financí, já jsem ji dosud neřešil. O výši odměn neuvolněného člena rozhoduje krajské zastupitelstvo. Dosud o tom nejednalo.

Jaké bylo vaše první rozhodnutí coby starosty na třebíčské radnici?

Ptali se mne, zda chci koupit nové křeslo. Řekl jsem, že nikoli, nechal jsem si křeslo, ve kterém jsem seděl už jako radní.

Nějaká personální opatření jste udělal? Nebo se na to chystáte?

Pokud k nějakým změnám dojde, pak to bude po důkladné analýze. Nechci dělat rozhodnutí jen tak od stolu.

V městské radě máte nové kolegy. Jak vám to spolu funguje?

Zatím jsme měli jedno jednání městské rady. Bylo velmi konstruktivní, mám z toho velmi dobrý pocit. Objevovaly se různé názory, na druhou stranu debata vždy končila konsensem, pro který pak hlasovali naprosto všichni. To je velmi dobré, tak by to mělo fungovat i do budoucna.

Po svém zvolení jste prohlásil, že chcete zasedání městského zastupitelstva kultivovat, zklidnit atmosféru schůzí. Jak toho hodláte dosáhnout?

Striktním dodržováním jednacího řádu. Ten nám říká, že bychom měli věcně mluvit k projednávanému bodu. Snahu rozmělnit a rozbít jednání je třeba věcným způsobem odmítnout hned na počátku. Budeme se konstruktivně držet projednávaného bodu. Pokud někdo bude chtít exhibovat, je třeba ho hned na začátku utnout.

Ale…

…což ovšem neznamená, že budu někomu upírat právo na vlastní názor. Ten má každý zastupitel a je to naprosto v pořádku. Když má někdo jiný názor než ten druhý, nemusí automaticky být nepřítelem. Máme právo mít různé názory, ale já bych byl rád, aby ty názory byly konstruktivní.

Zmínil jste také, že nová městská rada bude pokračovat v již rozpracovaných projektech.

Udělat s novým vedením tlustou čáru a začít se vším nanovo by bylo to nejhorší, co by pro danou lokalitu mohlo nastat. Spousta projektů je nadčasových, nedají se zvládnout během čtyř let, kdy trvá funkční období.

Na co konkrétně budete navazovat?

V Třebíči se desítky let mluví o revitalizaci Karlova náměstí. Je to místo, kde by měli trávit svůj volný čas občané města. Projektová dokumentace na revitalizaci náměstí existuje, na ni chci navázat a pokračovat. Naší smělou ambicí je, aby na konci volebního období mělo Karlovo náměstí revitalizaci úspěšně za sebou.

Co dalšího?

Je třeba pokračovat v podpoře zaměstnanosti, to v našem případě spočívá v budování nové průmyslové zóny. Hledat je třeba další plochy, zájem místních i okolních podnikatelů o rozšíření provozoven a vytvoření pracovních míst je velký. Musíme na to být připraveni. Rozběhnuto je také síťování pozemků pro výstavbu rodinných případně bytových domů. V tomto je třeba určitě pokračovat, aby lidé, kteří mají zájem postavit si v Třebíči dům, tu možnost měli. A pokračovat je třeba i v budování lepší dopravní infrastruktury. Počet automobilů se zmnohonásobil oproti době, kdy vznikaly ulice. To samozřejmě přináší komplikace. Ve špičkách dochází k zácpám.

Co s tím?

V Třebíči vidím jako naprostou nutnost upravit některé křižovatky. Ať už pomocí semaforů nebo vybudováním kruhových objezdů. Semafory by měly být v roce 2019 instalovány na křižovatky Hrotovická – Spojovací, Hrotovická – Kosmákova, u bývalé provozovny Mountfieldu by měl být vybudován napevno velký kruhový objezd, který nemohl být kvůli uzavírkám dosud postaven. Do budoucna je potřeba určitě vyřešit křižovatku na 9. května. Vyřešit je třeba i křižovatku v Jejkovské bráně. Musí být řešena v souvislosti s revitalizací náměstí.

Zmínil jste pozemky pro výstavbu rodinných domů. Neuvažujete o startovacích bytech pro mladé?

Město už startovací byty nabízí. Má jich omezené množství, doposud jich využilo minimum zájemců. Budeme zvažovat i výstavbu nájemních bytů pro mladé rodiny.

Co nového hodláte prosadit? Máte nějakou svoji vizi?

Velkým problémem v Třebíči je parkování. Zlepšit tento stav neznamená bezhlavě budovat betonové parkovací plochy. Parkování se dá vyřešit i lepším uspořádáním v rámci jednotlivých ulic. Například v Týně. Kdyby se ulice vhodným způsobem zjednosměrnily, mohla by vzniknout podélná parkovací stání. Jako cestu vidím i možnost parkovacích zón pro rezidenty na sídlištích, aby tam nemohly parkovat firemní dodávky a kamiony. Je ale potřeba se také zamyslet, zda není možné někde využít místo betonových ploch travní dlaždice a zakomponovat je do prostředí. Velkou výzvou je prostor autobusového nádraží a Stařečky. Měla by minimálně vzniknout studie, jak tento prostor využít.

Opozice vás označila za představitele klientelismu. Tušíte proč?

Na radnici jsem měl na starosti jednání s firmami a hospodářskou komorou. Podařilo se mi sem přivést několik nových zaměstnavatelů. Možná tohle bylo pro někoho příčinou, proč se do mě obouvají. Opozice nemá vlastní témata a tohle je hledání negativismu za každou cenu. Každý by měl být posuzován podle výsledků své práce. Já si troufám tvrdit, že za mnou výsledky vidět jsou.

To ano. Možná ale vadí, že máte volební plakáty na plochách reklamních agentur, které dostávají zakázky od města.

Předvolební kampaň našemu hnutí Pro Třebíč dělal grafik a fotograf z Jihlavy. Od třebíčských agentur jsme si pouze nakupovali prostor.

Za běžnou cenu?

Ano. Za cenu, která nám byla nabídnuta. Naše účetnictví je otevřené, máme transparentní účty, kde si můžete zjistit veškeré informace.

Chystáte se do vysoké politiky?

Zkušenější kolegové mi říkali, že není radno nikdy odpovídat nikdy. V této fázi se určitě na nic nechystám. Veškeré síly budu věnovat Třebíči. Dokončím svůj mandát v krajském zastupitelstvu a budu mít zájem pokračovat jako krajský zastupitel i nadále, protože mít vazbu na kraj je pro druhé největší město na Vysočině důležité. Co se ale týče vysoké politiky, nežiju tím. V hlavě mám město Třebíč.