Literární a výtvarné příspěvky do zmíněné publikace vytvořili právě žáci z výše jmenovaných škol a klienti Barevného světa. Tvůrci si kladli nejrůznější otázky. Jak děti prožívaly posledních 100 let? Jak se proměnila optika dětského vnímání života? Co naplňovalo jejich volný čas? Kterým herním a volnočasovým aktivitám a v jakém období dávaly přednost? Jak se tyto zájmy v průběhu věků proměňovaly? A vznikla pestrá mozaika vzpomínek, pohledů a názorů. Celý projekt jim měl také pomoci pochopit, že plnohodnotné a uspokojující trávení volného času nemusí souviset jen s nejmodernějšími technologiemi. Velmi cenný je i mezigenerační dialog, který byl veden mezi dětmi a jejich rodiči, prarodiči, praprarodiči, kdy se „lovily“ vzpomínky na trávení jejich volného času.

„Bylo odevzdáno celkem 432 prací z toho 183 literárních a 249 výtvarných. Výtvarné a literární práce spolu krásně korespondují. Je to osmnáctá publikace v řadě. Projekt se uskutečňuje se za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Finančně podporuje celou akci také Ekologický mikroregion Rokytná,“ řekla Jitka Kriegsmannová z městské knihovny, která za vydáváním publikace stojí.