V současnosti je koeficient 2,0. Opoziční uskupení navrhují koeficient 1,0, lidé by tak platili polovinu. Lze očekávat velkou diskuzi, protože obecní rozpočty teď válcují důsledky koronavirové krize, kdy stát posílá méně peněz z daní.

Dalším z bodů programu bude například dotace pro prodejnu COOP družstvo HB v přidružené vesnici Vesce. Pokud vše půjde dobře, zastupitelé schválí částku 84 tisíc korun. Prodejny na malých vsích jsou zásadní prvek v životě tamních lidí, často jde o jediné místo, kde se potkávají.

Zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 15. června.