Nejdůležitější investice do dopravních komunikací popsalo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Deník vám je níže nabízí v přehledném seznamu:

Stavby

I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská

Jde o přeložku silnice I/37 mezi ulicemi Jihlavská a Brněnská ve Žďáře nad Sázavou. “Jejím hlavním účelem bude zklidnění dopravy ve městě,” uvádí za ŘSD ČR Jiří veselý.

Přeložka je v celé své délce 692 m navržena jako dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace. Její začátek je umístěn do středu nové okružní křižovatky na Jihlavské ulici.

Poté trasa pokračuje jihovýchodním směrem dvěma protisměrnými kruho­vými oblouky. Následně se trasa stáčí na východ opět pomocí kruhového oblouku.

Konec přeložky je uprostřed druhé okružní křižovatky na ulici Brněnská. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 118,39 milionu Kč bez DPH.

Doba pro dokončení stavby byla stanovena na maximálně 470 kalendářních dní.

Kvůli stavbě propojky ulic Jihlavská a Brněnská na silnici I/37 musela loni už ustoupit hala s bývalou prodejnou koberců.
Brněnskou ulici ve Žďáře čeká další propojka. Půjde o součást obchvatu

I/23 Dobrá voda – přeložka

Jedná se úpravu křižovatky silnice I/23 s komunikací III/40615 do Dobré Vody, před městysem Mrákotín.

Stavebně půjde o směrovou i výškovou přeložku obou silnic, o přeložku vodovodu a přemístění božích muk přibližně o pět metrů.

Na silnici I/23 bude v rámci úpravy umístěn levý odbočovací pruh ve směru na silnici III. třídy do Dobré Vody.

Součástí úprav bude i sjezd vpravo ve směru staničení s propustkem, který bude sloužit k obsluze zemědělsky obdělávaných pozemků.

I/38 Pávov, křižovatka s D1

Záměrem je přestavba křižovatky silnice I/38 se severní větví mimoúrovňové křižovatky v km 112 dálnice D1 na okružní křižovatku.

V místě stávající křižovatky vznikne nová okružní křižovatka. “Všechny vjezdy a výjezdy okružní křižovatky budou jednopruhové oddělené dlážděným ostrůvkem,” uvádí Jiří veselý.

Pro dominantní směry, které byly potvrzeny dopravním průzkumem a které by tak zatěžovaly okružní křižovatku, budou odkloněny z jednotlivých ramen samostatné větve, takzvané bypassy.

Jedná se o směry Jihlava–Praha, Brno–Havl. Brod, Havl. Brod–Jihlava/Brno.

V rámci stavby dojde rovněž na úpravu severní větvě mimoúrovňové křižovatky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 63,75 milionu Kč bez DPH. Maximální doba pro zprovoznění je stanovena na 196 dnů.

Rekonstrukce:

I/19 Štěpánov nad Svratkou – hranice kraje

Celková délka úseku, který je v plánu zrekonstruovat, je 4820 metrů Konkrétně půjde o část silnice I/19 mezi mostem ev. č. 19‐085 v městysi Štěpánov nad Svratkou a hranicí Kraje Vysočina s Jihomoravským krajem u mostu ev. č. 19-091, který v lesním úseku překlenuje říčku Hodonínka.

Cílem akce je zlepšení technického stavu silnice I/19, zkvalitnění povrchu komunikace včetně oprav podkladních vrstev v místech poruch a celkově tak prodloužit životnost vozovky.

Navíc dojde k úpravě výškových poměrů a podélného sklonu vozovky, a to nadvýšením nivelety o cca 20 mm a ve střední části rekonstruovaného úseku až o cca 50 mm. Veřejná zakázka má předpokládanou hodnotu je 91,07 milionu Kč bez DPH.

Ilustrační fotografie.
Silničáři opraví devatenáctku za Štěpánovem, částečně to omezí cestu na Kunštát

I/37 Ořechov – Osová Bítýška

Jedná se o opravu celkem 3772 metru dlouhého úseku, konkrétně od začátku obce Ořechov ve směru od Křižanova po začátek Osové Bítýšky. V

Vozovka zde vykazuje řadu vad. Mimo jiné jsou zde vyjeté koleje, povrchová i hloubková koroze, lokálně se vyskytují olámané krajnice a vozovka je navíc poznamenána i častými vysprávkami.

Cílem opravy bude zejména výměna vozovkového souvrství, k tomu navíc oprava systému odvodnění, úprava krajnic a obnova dopravního značení. Cena stavby je 33,30 milionu Kč bez DPH.

Silničáři opraví silnici I/37 mezi Ořechovem a Osovou Bítýškou na Žďársku.
Příští rok po novém: opraví se silnice mezi Ořechovem a Osovou Bítýškou

I/38 most Kámen

Na silnici I/38 těsně před obcí Kámen ve směru od Skuhrova se plánuje kompletní výměna mostu ev. čís. 38-058 přes Lučický potok.

Důvodem je nevyhovující stav a pak také umožnění přepravy nadrozměrných nákladů po trase především pro JE Dukovany.

Nejprve bude nutné vystavět náhradní mostní provizorium, na které se posléze převede veškerá doprava.

Poté začne demolice starého mostu a na jeho místě vznikne zcela nový. Bude o přibližně dva metry širší, jeho nosnost bude proti mostu stávajícímu vyšší a především bude odolnější. Stavba má stát 27,74 milionu korun bez DPH.