Předchozí
1 z 22
Další

Logistické centrum LOG Point 112, Jihlava

Logistické centrum LOG Point 112 v Jihlavě.Logistické centrum LOG Point 112 v Jihlavě.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeNový logistický areál v severní části krajského města se nachází ve vhodném průmyslovém území. Areál je logisticky dostupný, rozprostírá se mezi komunikacemi Pávovská – Heroltická - Průmyslová, poblíž hlavní dopravní tepny dálnice D1. Nabízí skladovací a výrobní provozy s moderními a specifickými technologiemi. Hlavní objekt areálu je rozdělen na jedenáct samostatných soběstačných skladových jednotek. 

Zdroj: Youtube

Stavební úpravy hlavní budovy Zámeckého hotelu Třešť

Zámek Třešť - kompletní rekonstrukce.Zámek Třešť - kompletní rekonstrukce.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžePůvodně renesanční zámek je obklopen drobnějšími stavbami hospodářského charakteru se zasazením celku do rozsáhlého parku anglického typu. Historie sahá do roku 1513, kde na místě středověké tvrze vznikl zámek. Kombinací několika projektů vznikl v rámci náročné rekonstrukce probíhající mezi lety 2020 až 2022 čtyřhvězdičkový boutique konferenční hotel designově propojený se spisovatelem Franzem Kafkou, který v Třešti pobýval v letech 1900 až 1907. Jeho rukopis a ilustrace se promítly do grafického designu zámku. To vše při zachování památkově hodnotných prvků historické stavby.

Výstavba školní haly v Golčově Jeníkově

Sportovní hala u školy Golčův Jeníkov.Sportovní hala u školy Golčův Jeníkov.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeStavba se nachází ve školním areálu poblíž centra Golčův Jeníkov. Centrálním prostorem v přízemí je sportovní hala se sportovní plochou čtyřicet krát dvacet metrů s umělým povrchem. Součástí je tribuna z vyvýšených stupňů, šatny, umývárny, vstupní hala a nezbytné technické a hygienické zázemí. Golčův Jeníkov má kvalitní prostory nejen pro školní výuku, ale také je mohou využívat místní sportovci a návštěvníci města z řad amatérských i profesionálních sportovců.

Zdroj: Youtube

Stezka pro cyklisty Štoky – Antonínův Důl

Cyklostezka z Antonínova Dolu do Štoků.Cyklostezka z Antonínova Dolu do Štoků.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeStezka, která propojuje severní část Jihlavska a jižní část Havlíčkobrodska, je vedena podél frekventované komunikace I/38. Stezka vede ze Štok do Antonínova Dolu, části krajského města. Měří celkem přes dva kilometry a její základní šířka jsou tři metry. Stezka umožňuje bezpečný přechod podél hustě vytížené silnice první třídy. Už v prvních týdnech po uvedení do provozu byla intenzivně využívaná.

Sociální centrum Kraje Vysočina

Sociální centrum Kraje Vysočina.Sociální centrum Kraje Vysočina.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeBudova Sociální centra Kraje Vysočina je samostatným objektem pavilonového typu, která navazuje na areál jihlavské nemocnice a komplexu domu s pečovatelskou službou. Stavba je napojena podzemním koridorem na stávající dopravní systém Nemocnice Jihlava. V centru se nachází domov pro seniory s více než 130 lůžky, část z nich bude vyhrazena pro lidi s demencemi a zvláštní péčí. Otevře se tu také mateřská škola s vhodnými venkovními prostory. V budově je počítáno i s denním stacionářem a také jsou tu vhodné prostory pro přednášky pro veřejnost.

Přístavba a rekonstrukce operačních sálů Nemocnice Třebíč

Nemocnice Třebíč. Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a vstupního traktu.Nemocnice Třebíč. Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a vstupního traktu.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeNový objekt operačních sálů doplňuje a navazuje na základní členění nemocnice. Nově vzniklá přístavba zároveň vytváří vstupní objekt nemocnice. Zásadní i hygienicky citlivý provoz v nemocnici se podařilo přistavět a zrekonstruovat za plného provozu, s minimálními dopady na poskytovanou zdravotní péči, přičemž se zároveň zlepšil estetický vzhled celého areálu nemocnice i jeho dopravní průchodnost. Stavba poskytuje zázemí pro kompletní operační provoz celé nemocnice.

Oprava kaple Panny Marie Bolestné u hradu Kámen

Oprava kaple Panny Marie Bolestné u hradu Kámen.Oprava kaple Panny Marie Bolestné u hradu Kámen.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeKaple Panny Marie Bolestné se nachází na okraji obce Kámen na Pelhřimovsku nedaleko dominanty obce, stejnojmenného hradu Kámen. S ním tvoří logický a ucelený historický komplex obce. Architektonicky je kaple řešena jako jednolodní obdelníková stavba s pravoúhle uzavřeným presbytářem, čtvercovou sakristií a s oratoří v patře. Během rekonstrukce bylo voleno jednobarevné pojetí vnejší výmalby, doplněny šambrány u oken v propocích dle archivních fotogafií.

II/128 Lukavec – obchvat

Silniční obchvat Lukavce.Silniční obchvat Lukavce.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeObchvat městysu Lukavec se nachází na silnici druhé třídy 128, která vede z Čáslavska přes Pcov na Jindřichův Hradec. Obchvat byl vybudován kvůli odvedení tranzitní dopravy mimo obec. Umožní i rychlejší napojení na dálnici D1. Obchvat je dlouhý 2,5 kilometru a je tvořen novostavbou dvoupruhové silnice. Součástí jsou tři mostní objekty a tři mimoúrovňové křižovatky napojující místní komunikace a silnice třetí třídy a několik sjezdů zpřístupňujících veřejně prísupné účelové komunikace a okolní pole.

Revitalizace Karlova náměstí

Karlovo náměstí v Třebíči.Karlovo náměstí v Třebíči.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeKarlovo náměstí je svou plochou 2,2 hektary jedno z největších v republice. Je pojmenováno po Karlu IV a je součástí městské památkové zóny Třebíč. Západní část náměstí slouží pro trhy, jarmarky, lidové slavnosti a kulturní akce. Ve východní části parkují vozidla a je zde i přestupní prostor pro městskou autobusovou dopravu s lavičkami a kašnou. Jde o místo pro odpočinek na lavičkách nebo zahrádkách restaurací. Rekonstrukce zachovala kulturně historické hodnoty. Je důstojným prostorem pro návštěvníky třebíčských památek zapsaných na Seznam památek UNESCO.

Bytový dům pro seniory Velké Meziříčí

Bytový dům pro seniory Velké Meziříčí.Bytový dům pro seniory Velké Meziříčí.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeBudova bývalého internátu Střední školy řemesel a služeb ve Velkém Meziříčí posloužila k rekonstrukci a přestavbě na domov pro seniory s kapacitou třiceti bytů. Objekt je poblíž centra v památkové zóně s dobrou dopravní obslužností, občanskou infrastrukturou a s dostupností na lékařskou péči. Nově je tu 27 parkovacích míst a také místo pro odpočinek. Objekt je uzpůsoben tak, aby tam občané mohli prožít důstojné stáří.

Zdroj: Youtube

Krajský úřad Kraje Vysočina, budova E, Jihlava

Budova E - Krajský úřad Kraje Vysočina.Budova E - Krajský úřad Kraje Vysočina.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeVlastní budovu krajského úřadu tvoří dva souběžné indentické monobloky se společnou prostorově ustoupenou jednopodlažní podnoží. Navazuje na sousední stavby a je v těsné blízkosti hlavní budovy krajského úřadu. Ve střední části je hlavní vstup do budovy s recepcí, odsud se jde do obou čtyřpodlažních kancelářských budov. Budova obsahuje prosklené výtahy a centrální schodiště a v celém rozsahu je podsklepena. Část suterénu slouží jako podzemní garáž včetně dobíjení elektromobilů.

Návštěvnické centrum Rodinného pivovaru Bernard Humpolec

Návštěvnické centrum Humpolec - Pivovar Bernard.Návštěvnické centrum Humpolec - Pivovar Bernard.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeStavba je umístěna v areálu pivovaru Bernard v Humpolci a využívá z větší části stávající objekty. Doplňuje tak stávající areál. Součástí je nový vstupné objekt, který po částečné demolici nahradil dosavadní kotelnu pivovaru a svým zpracováním koresponduje s průmyslovým charakterem místa. Přibyla prodejna reklamních předmětů na místě zdemolované trafostanice. Dominantou je bývalý tovární komín upravený na rozhlednu.

Zdroj: Youtube

II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044

Most u Dvorců na silnici II/602.Most u Dvorců na silnici II/602.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeMost je nedílnou součástí frekventované silnice druhé třídy s označením 602. Spojuje města Jihlava a Pelhřimov, současně je doprovodnou komunikací k dálnici D1. Most překračuje údolí, kterým protéká řeka Jihlava doprovázená jednokolejnou elektrifikovanou železniční tratí. Původní most je z roku 1973 a byl rekonstruovaný pouze v roce 1999. Kvůli špatnému stavu byl kompletně přestavěn včetně základových konstrukcí. Most je svou délkou, šikmostí, výškou i terénem unikátní stavbou kraje.

Zdroj: Youtube

II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat

Silniční obchvat Velké Bíteše.Silniční obchvat Velké Bíteše.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeSeverozápadní obchvat Velké Bíteše na silnici druhé třídy v délce více jak dva kilometry odvedla část dopravy z intravilánu města. Dále pak pokračuje na Žďár nad Sázavou. Křížení se silnicí třetí třídy s označením 3791 je tvořenou okružní křižovatkou o vnějším průměru 38 metrů. Odkloněním dopravy došlo k ulehčení zátěže ve městě, snížení hlukové a emisní zátěže obyvatel města a zvýšení bezpečnosti dopravy.

Stará škola na náměstí, Třešť

Rekonstrukce staré školy na náměstí v Třešti.Rekonstrukce staré školy na náměstí v Třešti.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeBudova staré školy na náměstí v Třešti čekala na rekonstrukci dlouhá léta. Dominantní stavba v centru vznikla na konci 19. století. Nový objekt bude sloužit místní základní umělecké škole k výuce, součástí je v přízemí společenský sál nejen pro potřeby školy. V přízemí vznikly tři komerční jednotky pro banku, kavárnu a lékárnu. Po historickém schodišti návštěvníci vystoupají do budoucích učeben žáků hudebních, výtvarných a dramatických oborů. Součástí je i potřebné hygienické a technické zázemí.

Přestavba Sokolovny v Náměšti nad Oslavou na Kulturní a společensko-sportovní centrum

Sokolovna Náměšť nad Oslavou.Sokolovna Náměšť nad Oslavou.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžePředmětem stavební akce byla kompletní rekonstrukce budovy Sokolovny na nové kulturní a společensko-sportovní centrum, které se nachází v jižní části Náměště nad Oslavou. Všechna podlaží propojuje nové centrální schodiště umístěné do hlavní části budovy. V rámci úprav bylo vybudováno i venkovní vyrovnávací schodiště směrem ke sportovnímu centru Hájek a k řece Oslavě. Budova má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a podkroví.

Nemocnice Jihlava. Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra

Jídelna Nemocnice Jihlava - pavilon J a trafostanice.Jídelna Nemocnice Jihlava - pavilon J a trafostanice.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeV areálu jihlavské nemocnice došlo k plné rekonstrukci stravovacího provozu a objektu hlavní trafostanice TRF Rantířovská. Při rekonstrukci došlo k rozšíření a dostavbě druhé nadzemního podlaží pavilonu J na úkor střešních rovin. Díky tomu se navýšila kapacita jídelny sedících strávník. Zbytek střechy byl upraven na pochozí terasu pro letní provoz, částečně zakrytou pergolou kovové konstrukce. Nemocnice zajišťuje stravu nejen pro nemocnici, ale i pro sousední objekt Sociálního centra Kraje Vysočina.

Stavební úpravy ZŠ Dolní Město

Stavební úpravy Základní školy Dolní Město.Stavební úpravy Základní školy Dolní Město.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeRekonstrukce budovy školy, která byla postavena a uvedena do provozu v roce 1890. Byla řešena s vizí budoucí přístavby tělocvičny, kterou se povedlo naplnit hned několik měsíců po dokončení rekonstrukce základní školy. Objekt je dvoupodlažní s podsklepením. Ve sklepení je technické zázemí, v prvním nadzemním podlaží je vstupné chodba, družiny, šatna, WC a cvičební sál. V druhém podlaží jsou třídy, ředitelna, kabinet pro kantory, WC a vstup na půdu.

Zdroj: Youtube

Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu Slavičky

Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu Slavičky.Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu Slavičky.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeMalá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu vznikla na místě bývalé vodní plochy se značně porušenou hrází, v místě mokřadu a tůně byly podmáčené plochy. Celé území bylo zarostlé náletovými dřevinami včetně několika vzrostlých stromů. V části biocentra vznikla klidová zóna s posezením. Stavba má pět objektů: Malá vodní nádrž, mokřad, tůň, terénní úpravy s biocentrem. Stavba také zlepšuje vodohospodářskou situaci a má zabránit povodním.

Lávka přes řeku Sázavu, Okrouhlice

Lávka přes řeku Oslavu.Lávka přes řeku Oslavu.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeLávka pro pěší a cyklisty byla navržena tak, aby převedla obousměrný chodník, který převádí přes řeku Sázavu v obci Okrouhlice. Lávka klade důraz na estetiku a velkou výšku s ohledem na okolní terén. Postavena byla tak, aby minimalizovala údržbu objektu po dobu jeho životnosti. Lávka spojila břehy Sázavy v obci Okrouhlice -Babice. Slouží pro pěší, cyklisty a navazuje na cyklostezky.

Zdroj: Youtube

Domov pro seniory se zvláštním režimem Kamenice nad Lipou

Domov pro seniory se zvláštním režimem v Kamenici nad Lipou.Domov pro seniory se zvláštním režimem v Kamenici nad Lipou.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeObjekt domova je situován v zastavěné části Kamenice nad Lipou a přiléhá k hlavní komunikaci na Masarykově ulici. Areál je ve středu města v blízkosti autobusového nádraží. Celkové tvarové a materiálové řešení bylo v co největší míře zachováno. Objekt přístavby je napojen na stávající objekt. Hlavní vstup vede k recepci a do chodby přes celé podlaží. Z chodby jsou přístupné místnosti, výtah a schodiště. V druhém patře jsou ubytovací jednotky, sociální zázemí, společenská místnost, sesterny, sklad a další technické místnosti. V přístavbě jsou další ubytovací kapacity, výtah a schodiště.

Rezidence na Skalce, Humpolec

Rezidence Na Skalce HumpolecRezidence Na Skalce HumpolecZdroj: se souhlasem organizátorů soutěžeNa ploše městského pozemku mezi ulicemi Pražská, Nerudova, Na Skalce a Mánesova vzniklo celkem 32 bytových jednotek o velikostech od 1kk po 3kk. V podzemním podlaží jsou situována garážová stání, která zajišťují dostatek míst pro parkování pro majitele bytů. Parkování je ve dvou úrovních. Dole jsou také sklepní kóje a technické místnosti. Bytový dm je ve středu zahrady v centru Humpolce, zeleň poskytuje místo pro odpočinek a také potřebný stín.