Kontrolní den ve čtvrtek 10. října ukázal, že stavaři nasmlouvané datum zprůjezdnění drží. „Byl potvrzen termín otevření mostu 31. října ve 20.00. V následujícím období ještě budou probíhat menší dokončovací práce, ale průjezdnost by měla být zajištěna,“ informoval třebíčský místostarosta Vladimír Malý.

Od pátku 11. října začalo asfaltování. Čekalo se na sušší počasí, aby byla dodržena kvalita prací. Mimoúrovňová křižovatka, v níž se potkává průtah – státní silnice I/23 a výpadovka na Dukovany – krajská silnice II/351, prochází generální rekonstrukcí teprve po 23 letech, co vznikla.

Zhotovitelská firma si staveniště přebírala v polovině května. Loni ve druhé polovině roku správci silnic zjistili, že most nad tratí se rychle dostal do havarijního stavu a že bude nutná rychlá akce.