Městští radní uvedli, že k žádnému pozastavení přípravy celého projektu nedochází. A nechystá se ani změna územního plánu, která by mohla být překážkou. Obchvat je akcí Kraje Vysočina.

Podle krajské mluvčí Jitky Svatošové se letos bude do listopadu dělat posouzení vlivu na životní prostředí - takzvaná velká EIA. A musí se aktualizovat dokumentace pro územní rozhodnutí, tedy pro umístění stavby do krajiny.

Jaké kroky se ze strany kraje očekávají od samotného města? „Spolupracuje s krajem na majetkoprávní přípravě. Zatím byla obeslána necelá polovina vlastníků pozemků, které je třeba vykoupit. Zbytek bude obeslán v průběhu února až dubna. Smluvně je zajištěno asi 40 procent pozemků,“ informovala mluvčí hejtmanství.

Kdy se bude opravdu stavět, není podle jejích slav jasné. „Hodně bude záležet na budoucí finanční kondici kraje a na příležitostech vícezdrojového financování,“ doplnila Svatošová. Jinými slovy – pokud bude mít krajský rozpočet v blízké budoucnosti dost peněz a najdou se i zdroje dotací, Jaroměřičani se dočkají. V minulosti se cena obchvatu odhadovala na částku půl miliardy korun.