Po té silnici jezdí Lucie Vybíralová z Jaroměřic nad Rokytnou často. A má obavy, jak bude po zimě vypadat. „Občas pendluji mezi Jaroměřicemi a Rokytnicí nad Rokytnou. Cesta vede přes Horní Újezd. Ta silnice, hlavně od křižovatky za Vacenovicemi, je už hodně popraskaná. Mám obavy, že moc dlouho nevydrží,“ podotkla mladá žena.

Myslíte si, že na Třebíčsku jsou horší silnice, které by potřebovaly opravit? Napište nám na e-mail trebicsky@denik.cz.

O nepříliš dobrém stavu tohoto úseku vědí i krajští silničáři. A proto jej zařadili mezi zhruba desítku silnic, které během roku čeká větší rekonstrukce.

Dále se dočtete:
Jaké silnice a mosty na Třebíčsku bude Kraj Vysočina opravovat.
Podle jakých kritérií silničáři vybírají silnice vhodné k opravě.

Opravy vozovky mezi Horním Újezdem a zmíněnou křižovatkou potvrdil Tomáš Mátl, technicko-správní náměstek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (KSÚSV). Silničářská technika zároveň bude pracovat i na silnici mezi nedalekými Šebkovicemi a zmíněnou křižovatkou k Hornímu Újezdu. „Dokončíme tak opravy souvislého úseku zahájené v roce 2023,“ vysvětlil Mátl.

Ten zároveň zmínil, že KSÚSV nyní pracuje na koordinaci staveb tak, aby na sebe navazovaly. „Bez dopadu na veřejnost to bohužel nejde, ale jako každoročně se snažíme, aby byl co nejmenší. Nejvýznamnější stavbou bude již dlouho očekávaná rekonstrukce úseku silnice druhé třídy mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím, v úseku Trnava – Rudíkov. Tato akce bude spolufinancována z evropských dotací a jejím investorem je přímo Kraj Vysočina,“ podotkl dále Mátl.

Kraj Vysočina schválil rozpočet na příští rok.
Na opravy silnic na Vysočině půjde kolem dvou miliard. Počítá se i s Hrotovicemi

Silničáři dále plánují opravit vozovku mezi Příštpem a hranicemi kraje, průtah v Krnčicích, úsek z Pozďatína na Smrk, z Dolních Vilémovic na Lipník či z Dolních Lažan na Vícenice. A také Budějovickou ulici v Jemnici. „Pracemi v Jemnici navážeme na investice z let 2021 a 2022. V nedalekém Dešově opravíme a také dopravně upravíme tamní křižovatky pro zlepšení bezpečnosti,“ nastínil Mátl s tím, že se bude pracovat i na opačné straně okresu.

Konkrétně jde o opravu silnice mezi Častoticemi a silnicí první třídy z Třebíče do Brna nebo o úsek z Předína k silnici mezi Opatovem a Heralticemi. „V prvním případě tak dokončíme opravy souvislého úseku zahájené loni mezi Častoticemi a Zahrádkou. Ve druhém případě to bude oprava silnice, která následně poslouží jako objízdná trasa při rekonstrukci mostu v Opatově,“ upřesnil náměstek Mátl.

Z Hrotovic do Dukovan po novém. Druhá část rekonstrukce silnice číslo 152 začne příští rok.
Opraví se další část silnice z Hrotovic do Dukovan, hotovo bude v roce 2025

Na mostu v Opatově budou silničáři pracovat také letos. Kromě toho čeká oprava i mosty mezi Kamennou a Tasovem, mezi Lesonicemi a hlavní silnicí mezi Jihlavou a Znojmem a také most v Radkovicích u Budče.

KSÚSV bude řadu silnic opravovat také po rekonstrukci inženýrských sítí. „Tehdy se vždy snažíme ve spolupráci s jejich investory, aby oprava proběhla v celém rozsahu průtahu obcí. Letos se to týká průtahů Příložan, Boňova, Pyšela a již zmíněné Zahrádky a Častotic,“ upřesnil náměstek s dovětkem, že uvedený výčet se může ještě drobně změnit.

Kraj nechá opravit dvou a půl kilometrový úsek silnice od čerpací stanice Rudíkov až po obchvat Trnavy.
Oprava silnice mezi Trnavou a Rudíkovem začne letos. Kraj vybral firmy

Mátl zároveň prozradil, na základě jakých kritérií silničáři vybírají silnice vhodné k rekonstrukci. „Vycházíme z bodového systému, jedná se o takzvaný systém hospodaření s vozovkou. V něm bodujeme tato kritéria – stavební stav silnice za poslední tři roky, intenzita dopravy dle výsledků sčítání dopravy, dále zda je silnice zařazena do páteřní sítě Kraje Vysočina, kolik je po silnici vedeno autobusových linek a zda se nejedná o jediné napojení obce, kdy může být často provoz minimální, ale jiné napojení neexistuje. Toto hodnocení provádíme každoročně a dle něj a přidělených finančních prostředků vybíráme silnice k realizaci oprav,“ uvedl Mátl.

Ulice 9. května v Třebíči
Most v Jemnici i ulice 9. května v Třebíči: kraj má na opravy přes miliardu

Podobně je tomu i s plánováním oprav mostů. „U nich se rozhodujeme dle stavebního stavu a jejich zatížitelnosti. Ta je nejčastější překážkou vedení možných objízdných tras jiných akcí,“ dodal náměstek.

Další významnou opravou bude také pokračování stavebních prací mezi Hrotovicemi a Dukovany. Tuto rekonstrukci oznámil Kraj Vysočina již dříve.

Výčet nejdůležitějších oprav silnic II. a III. třídy na Třebíčsku v roce 2024:

 • Příštpo – hranice kraje
 • Šebkovice – křižovatka se silnicí vedoucí k Hornímu Újezdu
 • Častotice – křižovatka I/23 (hlavní tah z Třebíče do Brna)
 • Budějovická ulice v Jemnici
 • Oprava průtahu v Krnčicích
 • Oprava dvou křižovatek v Dešově
 • Oprava silnice mezi Pozďatínem a Smrkem
 • Oprava silnice mezi Dolními Vilémovicemi a Lipníkem
 • Oprava silnice mezi Horním Újezdem a křižovatkou na trase mezi Výčapy s Šebkovicemi
 • Oprava silnice mezi Vícenicemi a Dolními Lažany
 • Oprava silnice mezi Předínem a křižovatkou na trase mezi Opatovem a Heralticemi

Oprava mostů v roce 2024:

 • Most přes řeku Oslavu mezi Kamennou a Tasovem
 • Most v Radkovicích u Budče
 • Most v Opatově
 • Most na silnici z Lesonice ke křižovatce se silnicí I/38 (hlavní tah z Jihlavy na Znojmo)

Investory stavebních akcí jsou buď KSÚSV, nebo Kraj Vysočina. Zdroj: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 

Zdroj: Deník/Milan Krčmář