Novinkou je počet radních a místostarostů. Rada bude mít maximální možný počet, místostarostové budou celkem čtyři.

Do funkcí uvolněných místostarostů byli zvoleni Pavel Pacal (Pro Třebíč) – coby první místostarosta, druhým místostarostou je Milan Zeibert (Břehy).
Křesla dvou neuvolněných místostarostů po volbě obsadili Marie Černá (Třebíč – můj domov) a Pavel Svoboda (TOP 09).

Při hlasování o počtu členů rady města navrhl nově zvolený starosta Heřman rozšířit radu města ze sedmi na devítičlennou. Jeho návrh zastupitelé přijali. Dalšími neuvolněnými členy rady města se stali Jolana Smolová (HZNR!), Martin Svoboda, Petr Kotačka (oba Věci veřejné) a Jaromíra Hanáčková (Pro Třebíč).

V krátké Heřmanově řeči, po jeho zvolení starostou města, zazněl vzkaz směrem k občanům: „Jsme tady pro vás!“

Ač volba starosty i místostarostů a dalších radních probíhala dle očekávaného scénáře, na závěr zasedání se přece jen objevilo jakési zpestření. To, když obyvatelka města Božena Hamžová vystoupila se svým příspěvkem, v němž Heřmanovi vyčetla nedostatky z éry jeho dřívějšího starostování.
Na čtvrtečním zasedání zastupitelů padly celkem tři návrhy na starostu města (navrženi byli Pavel Heřman, Vladimír Malý a Pavel Pacal).

V křesle starosty díky koalici

Jedenašedesátiletý Heřman, lídr hnutí Heřman zpátky na radnici!, se stal nástupcem dosavadního starosty Ivo Uhra díky koaliční dohodě jeho hnutí s dalšími pěti hnutími a stranami – Pro Třebíč (3 mandáty), Břehy (2 mandáty), Věci veřejné (2 mandáty), TOP 09 (2 mandáty), Třebíč – můj domov (2 mandáty).

Pavel Heřman má řadu zkušeností z veřejné sféry nejen díky vedení města Třebíče v minulosti (starostou byl v letech 1990 – 1997), ale i díky své senátorské kariéře.

Slib zastupitelů složili ze sedmadvaceti členů všichni, kromě Marie Rynešové z Heřmanova hnutí, která se jednání nezúčastnila.

Schválili si odměny

Přestože Vladimír Malý (ČSSD) navrhl zachovat počet tří místostarostů a byl podpořen Julií Dolejší (KSČM) i Ivo Uhrem (ODS), zastupitelé nakonec hlasováním zvolili čtyři nové místostarosty. Dva budou uvolnění a dva neuvolnění.

Současně byly schváleny měsíční odměny. Každému neuvolněnému místostarostovi (Marii Černé a Pavlu Svobodovi) ode dneška poputuje podle rozhodnutí zastupitelů měsíční odměna 26 810 korun, členu rady města náleží 2550 korun, předsedovi výboru nebo komise částka 2350 korun, člen výboru nebo komise bude pobírat 2010 korun a členu zastupitelstva náleží měsíčně 870 korun.

O volbě starosty rozhodovali i jinde

Zasedání zastupitelstva probíhalo ve čvrtek také v Moravských Budějovicích, kde byl starostou města opět zvolen Vlastimil Bařinka. Svého starostu volili také zastupitelé v Jaroměřicích nad Rokytnou a v Hrotovicích. Více přineseme v zítřejším vydání Deníku.

Noví zastupitelé města Třebíče:

za Břehy – Milan Zeibert (uvolněný místostarosta), Milan Šťastný (zastupitel); za ČSSD – Naděžda Dobešová (zastupitelka), Vladimír Malý (zastupitel), Petr Vašíček (zastupitel), Radim Švejda (zastupitel), Soňa Olivová (zastupitelka); za Hnutí Heřman zpátky na radnici! – Pavel Heřman (uvolněný starosta), Jolana Smolová (neuvolněná radní), Petr Škarabela (zastupitel); za KDU–ČSL a nezávislí – Karel Janíček (zastupitel), Bohumil Bobek (zastupitel); za KSČM – Julie Dolejší (zastupitelka), Zahrádka Miroslav (zastupitel), Danuše Milotová (zastupitelka); za ODS – Karel Dolák (zastupitel), Ivo Uher (zastupitel), za Pro Třebíč – Pavel Pacal (uvolněný místostarosta), Daneš Burket (zastupitel), Jaromíra Hanáčková (neuvolněná radní); za TOP 09 – Pavel Svoboda (neuvolněný místostarosta), Irena Hejzlarová (zastupitelka); za Třebíč – můj domov – Marie Černá (neuvolněná místostarostka), Radek Číhal (zastupitel); za Věci veřejné – Martin Svoboda (neuvolněný radní), Petr Kotačka (neuvolněný radní)