Vysloveně proti úložišti je starostka Náramče Ludmila Jelínková nebo starostka Oslavičky Markéta Šulová. „V obci jsme proti průzkumům i proti úložišti," potvrdila druhá jmenovaná.

Podobně se vyjádřil také starosta Budišova Petr Piňos. „Vybudovat úložiště v tak silně osídlené oblasti, jako je Budišovsko, by bylo neštěstím. Od začátku jsem s tím nesouhlasil a tento můj názor trvá," řekl s tím, že je pro hledání jiných možností, jak odpad z jaderných elektráren využít. „Je možné, že ho budeme umět v budoucnu lépe zpracovat. Prostředky by se podle mě měly vynakládat hlavně tímto směrem," zamyslel se Petr Piňos.

Starosta Oslavice Pavel Janoušek se však v regionálním tisku, například v týdeníku Velkomeziříčsko, vyjádřil odlišně. S vybudováním úložiště v České republice souhlasí. „Nevidím jinou možnost než jadernou energii jako základ energetického mixu," doplnil.

Souhlas lokalitu favorizuje

Nadzdvihl tím řadu lidí, hlavně členy spolku Zdravý domov Vysočina, kteří s úložištěm a jak tvrdí silovým postupem státu při hledání vhodné lokality, zásadně nesouhlasí.

Zdravý domov Vysočina navíc upozornil na to, že kladné hlasy pro vybudování hlubinného skladu pro radioaktivní odpad z kterékoli ze sedmi uvažovaných lokalit, tu konkrétní při výběru favorizují.

Toto tvrzení podkládají již připraveným materiálem od Správy úložišť radioaktivních odpadů. V dokumentu stojí, že při výběru nejvhodnější lokality bude jedním z kritérií „míra souhlasu s provedením průzkumných prací" a „míra souhlasu s vybudováním hlubinného úložiště".

„Není tedy pravdou, že aktivní veřejný odpor je zbytečný a neúčinný, jak se nás někteří zastánci hlubinného úložiště snaží přesvědčovat," vzkázali v tiskové zprávě členové Zdravého domova Vysočina, mezi kterými je například bývalá starostka Rudíkova Jana Nožičková anebo podnikatel s pohonnými hmotami Oldřich Svoboda z Hodova.

Pavel Janoušek však to, že by nabízel ruku Správě úložišť radioaktivních odpadů odmítá. „To, že souhlasím s vybudováním úložiště, je moje osobní a navíc obecné stanovisko. Chtěl jsem tím říct, že souhlasím s vybudováním úložiště v České republice, a když už se to stane, tak předpokládám, že z toho ta daná lokalita bude něco mít, tedy patřičné finanční kompenzace a že areál s úložištěm by stál v dostatečné vzdálenosti od zastavěných území," mínil.

Rozhodnou průzkumy

To, že by jeho názor favorizoval lokalitu Horka před ostatními, si nemyslí. „O všem rozhodnou průzkumy, které určí, která lokalita ze sedmi je pro uložení jaderného odpadu nejlepší. Ta naše tak může být rychle a jednoduše vyřazena," podotkl Pavel Janoušek.

Starostové z lokality se podle něj pohybují na tenkém ledě. „Stojíme mezi Súraem, které má za úkol najít vhodnou lokalitu, a kritiky, kteří s tím nesouhlasí. Našim úkolem je, aby naši občané měli všechny informace," podotkl.

Jeho souhlasné vyjádření se stavbou úložiště není jediným aktem, který kritikům celého projektu vadí. Zastupitelstva obcí už v nedávné době učinila několik kroků, kterými lokalita Horka získala před ostatními plusové body. „Některé lokality se brání mnohem razantněji než ta naše. Některé obce například vrací finanční prostředky na účet Súrao," upozornili členové Zdravého domova Vysočina.

Geologické průzkumy začnou v lokalitách letos, konkrétně v Horce na jaře. „Jakmile nám počasí umožní snadnější pohyb v terénu," potvrdila mluvčí Správy úložišť Ivana Škvorová.

Obce za to letos poprvé získaly statisícové kompenzace a všichni starostové devíti samospráv z Horky už alespoň rámcově vědí, na co je využijí.