„Moravské Budějovice poskytly prostory pro stacionář, které se nacházejí v bezbariérovém suterénu v Domě s pečovatelskou službou v Chelčického ulici,“ popsal vedoucí třebíčského stacionáře Úsměv Tomáš Barák.


Kapacita zařízení je dvanáct klientů. Podle zájmu bude možné, aby se provoz rozšířil na více dnů v týdnu. Zároveň je k dispozici automobil ke svozu klientů v okruhu 20 kilometrů. „V oblasti Moravských Budějovic byla dosud absence těchto služeb, nyní se to změní,“ řekl Barák.


Provoz stacionáře bude zajišťovat pracovník třebíčské Charity a také studenti ze Střední odborné školy v Moravských Budějovicích. Studenti úzce spolupracují s třebíčským stacionářem a každoročně tam také vykonávají část maturitní zkoušky.


Posláním pobočky Stacionáře Úsměv v Moravských Budějovicích je poskytovat podporu a pomoc lidem s mentálním postižením, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra, kteří žijí v Moravských Budějovicích a okolí. „Prostřednictvím sociálního učení, pracovních a vzdělávacích aktivit usilujeme o posilování a rozvoj samostatnosti, navazování a udržování sociálních vztahů a začlenění se do běžné společnosti,“ vysvětlil Barák.


Moravskobudějovická pobočka bude otevřena každý čtvrtek od 8 do 14 hodin.