V tomto denním stacionáři se starají o dva obyvatele z Třebíče. A proto i letos požádali třebíčské zastupitele o příspěvek jako částečnou úhradu provozních nákladů ve výši 92 tisíc korun. Požadavek byl o něco vyšší než v minulosti, stacionář to odůvodnil navýšením mezd, které bylo nezbytným krokem, aby se podařilo zajistit chod zařízení personálně a navíc, aby bylo možné rozšířit služby. Zastupitelé nakonec schválili příspěvek o 40 tisíc nižší, tedy 52 tisíc korun.

„V loňském roce byla dotace poskytnuta na tři obyvatele města ve výši 77 tisíc korun a v roce 2017 byla dotace 70 tisíc korun na dva obyvatele, kdy při následném vyúčtování bylo vráceno stacionářem 20 tisíc korun,“ uvádí se v odůvodnění rozhodnutí, které vypracoval šéf finančního odboru třebíčské radnice David Vojtan.   

Velvyslanec Robert Kvile se zaměstnankyní vrátkovské kavárny Lucií Rambouskovou.
OBRAZEM: Norský velvyslanec prošel Vrátky