Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) podala prostřednictvím státního pod-niku Diamo žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry v lokalitě Horka. „Proběhnou povrchové mapovací průzkumy různými geofyzikálními metodami a odběry vzorků horninové drtě z hloubky jednoho až tří metrů pod povrchem. V žádném případě nebudou provedeny hluboké ani mělké vrty," popsala obsah žádosti mluvčí SÚRAO Tereza Bečvaříková.

Ovšem obcím se takový postup nezamlouvá. „To není jednání, ale oznámení," mínila starostka Rohů Olga Voborná. Podobně se vyjádřila také starostka Rudíkova Jana Nožičková, která lokalitu Horka zastupuje. „Vyplývá z toho pro nás to, že dostaneme rozhodnutí o průzkumných pracích. O nás bez nás," dodala.

Nejde ale jen o nesouhlas dotčených obcí, stát a SÚRAO totiž podle Nožičkové postupují i proti zájmu Evropské komise. „V pondělí se v Praze uskutečnila konference, na které zástupce komise Wolfgang Hilden nepřímo, ale jas-ně tento postup zkritizoval. Řekl, že takováto změna nepřispívá k důvěře a transparentnosti při hledání lokality pro úložiště. Právě tyto věci, včetně zapojení a informovanosti veřejnosti, ale chtěla Evropa povýšit, u nás v ČR se tyto věci naopak ponížily a postupuje se silou," zdůraznila starostka Rudíkova.

Podle Správy úložišť je ale nynější postup legislativně správný. „Obce mají právo se k postupu vyjadřovat a v souladu s legislativou i do procesu zasahovat," poznamenal vedoucí oddělení přípravy hlubinného úložiště Jiří Slovák.

S tím ale Nožičková nesouhlasí. „My máme právo se vyjádřit, oni mají právo to zamítnout. Za těchto podmínek je jakýkoli náš názor překonatelný," podotkla.

„V Rudíkově proběhlo referendum, ve kterém se občané vyslovili proti úložišti, my proto uděláme vše, abychom jejich názor naplnili," řekla Nožičková s tím, že prvním krokem bude porada s právníky a podání odvolání proti žádosti.

O umožnění prvních průzkumných prací v lokalitě Horka a dalších pěti vytipovaných územích po celé zemi požádalo SÚRAO minulý týden. „Věříme, že Ministerstvo životního prostředí ČR rozhodne stejně jako v případě lokality Kraví hora na Žďársku," připomněla Bečvaříková první akceptovanou žádost z ledna tohoto roku.

Připomněla také, že už po nabytí právní moci případného souhlasu ministerstva s průzkumnými pracemi budou moci obce čerpat nezanedbatelné finanční příspěvky. „Celková suma pro obce v šesti lokalitách činí přibližně 71,5 milionu korun ročně. Tato částka bude vyplácena každý rok po celou dobu trvání průzkumných prací," doplnila.

Pro Rudíkov by to znamenalo téměř 900 tisíc korun. „I proti tomu jde ale výsledek referenda, který je pro nás stále závazný. Navíc ze strany státu je to odvážný krok, postavit tak velkou sumu peněz proti nastavení zdravých principů jednání. Ty tady chybí všude. Někteří v tom bohužel vidí jen peníze, úkol, obchod, nejsou ale pravidla a vlak už se rozjel," řekla Nožičková.

Za současných podmínek ztratila důvěru v to, že další jednání dopadnou podobně jako ta dosavadní, tedy obejitím názoru obcí a jejich obyvatel. „Kdo mi zaručí, že se to nebude opakovat někdy v budoucnu. Není to jen tak si vzít peníze s vědomím, že za pět, za deset let budou mít lidé a obec kvůli úložišti problémy. Je to zodpovědnost. Za každou korunu bychom samozřejmě byli rádi, v tom problém není, pokud jsou ale peníze myšleny tak, že nás umlčí a my se s úložištěm smíříme, tak je to celé špatně," dodala rudíkovská starostka.

Roční příspěvky

Budišov 1 478 509 Kč

Hodov 3 408 114 Kč

Nárameč 1 276 407 Kč

Oslavice 839 485 Kč

Oslavička 1 624 478 Kč

Osové 910 378 Kč

Rohy 2 211 565 Kč

Rudíkov 897 293 Kč

Vlčatín 1 159 755 Kč

Částky jsou odvislé od plochy průzkumu v katastrálních územích dotčených obcí.

První fáze průzkumu by měla probíhat v období 2013 - 2015.