„Požadovali jsme na schůzce s ministrem Mládkem zastavení průzkumů ve všech lokalitách do doby vyjasnění legislativy a nastavení jasných pravidel. Jak je však vidět, stát bude postupovat, jak mu zákony v ČR v tuto chvíli umožňují, a bylo by naivní se domnívat, že to tak nebude," poznamenal starosta Rudíkova Zdeněk Souček.

Správa úložišť radioaktivních odpadů nyní požádala o dvouleté prodloužení možnosti průzkumů Ministerstvo životního prostředí, které může povolení ke geologickým průzkumům vydat. Při své letošní návštěvě ministr životního prostředí Richard Brabec řekl, že si neumí představit úložiště tam, kde ho obyvatelé nechtějí.

Způsob hledání nejvhodnější lokality pro hlubinný sklad, ve kterém skončí odpad z jaderných elektráren, je podle starostů dlouhodobě zvláštní. Pravidla se totiž měnila už několikrát. Naposledy se plány upravují teď, kdy Súrao žádá o prodloužení možnosti lokality zkoumat.

Obce nejvíce zaskočilo červencové prohlášení ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, který navrhl, aby se počet lokalit snížil ze sedmi na dvě. V užším výběru měla zůstat Horka na Třebíčsku a Kraví hora na Žďársku, protože pouze tam obce nepodaly žaloby proti stanovení průzkumného území.

Když pak starostové namítli, že žaloby podají dodatečně, ministr Mládek návrh stáhl a dodal, že zkoumat se bude i nadále ve všech sedmi lokalitách. Také vyslovil stejný názor jako Richard Brabec o tom, že si nedovede představit stavbu úložiště tam, kde o něj obce nestojí.

Průzkumy však pokračují a, pokud Ministerstvo životního prostředí svolí, budou trvat ještě nejméně další dva roky. Súrao opakovaně Deníku už v loňském roce sdělilo, že průzkumné neinvazivní práce by mohly v Horce začít koncem roku 2015 nebo na jaře 2016. Dosud ale nejsou hotové.

Proti pokračování průzkumů se postavila Platforma proti hlubinnému úložišti. Podle jejího mluvčího a jednoho ze starostů z lokality na Klatovsku Petra Kláska měly být práce hotové do konce tohoto roku. Tento termín si přitom stanovila sama správa úložišť a nesplnila.

Obce podle Kláska předpokládaly, že ministr Jan Mládek nejprve představí cestu, kterou se stát bude chtít v problematice nakládání s jaderným odpadem zabývat. Místo toho by měly průzkumy trvat o dva roky déle, než se předpokládalo. „Možná jde o svéráznou odpověď starostům od ministra Mládka, který si nechal od obcí zaslat do konce září odpovědi na otázky o možné další spolupráci při vyhledávání úložiště. Na jeho reakci totiž zatím marně čekají," podotkl Petr Klásek.

Ministr Jan Mládek přitom v červenci řekl, že řešení bude jeho resort a Súrao hledat tam, kde jsou obce přístupné dialogu a neodmítají racionální diskusi nad bezpečnostními, technickými a také ekonomickými argumenty. „Je evidentní, že hlubinné úložiště musí splňovat přísné bezpečnostní parametry, a proto se dělají průzkumné práce. Navíc pro region, kde bude umístěno, přinese rozvoj a s ním související profit," doplnil ministr Mládek.

Starosty z Horky tím ale neutěšil a jejich odchodu od vyjednávacího stolu nezabránil. Přesto i tam budou průzkumné práce, pokud je povolí Ministerstvo životního prostředí, pokračovat.

K sedmi lokalitám se navíc před časem přidaly další, a to u obou českých jaderných elektráren. Úložiště by tak mohlo vzniknout i nedaleko Lipníku, Dolních Vilémovic a Ostašova.