Na kopci, na samém okraji vesnice stojí několik desítek rodinných domů. Některé jsou tak nové, že v nich lidé ještě ani nebydlí. Přesto tyto nové stavby už nyní ovlivňují přírodní cyklus, který tu fungoval desítky či možná stovky let. „Kousek odtud mám zahradu s lomem. Dřív tam voda přetékala. Teď je jí o dva metry méně,“ ukazuje Stanislav Kašpar.

Rudíkovský starousedlík má v blízkosti novostaveb nejen lom, ale i pole. A nyní poukazuje na problém, který možná řeší i v jiných obcích, kde vznikla nová zástavba. „Na místě, kde stojí ty rodinné domy, dřív bývala pole a mokřiny. Pod zemí je skála, která tu vodu drží. Jak ji při stavbě ale vyvalí, voda jde pryč. Steče do kanálu, pak do potoka a bude v Rudíkově chybět,“ obává se Kašpar.

Lidé pomáhají rodině, které v Rudíkově vyhořel dům, nejen finančně, ale i osobním zapojením na likvidaci požářiště.
Požár v Rudíkově vyvolal vlnu solidarity. Lidé pomáhají, na účet míří statisíce

Tomu už se podobná věc jednou stala. „Měl jsem pole, kde se vždy na jaře vytvořilo jezero. Proto jsem sázel brambory třeba až v červnu. Pak vedle udělali hřiště a dnes je pole úplně suché. Protože mám takovou zkušenost, ozývám se už teď. Kousek od té nové zástavby mám taky pole. Bojím se, že v budoucnu odsud voda úplně zmizí,“ přemítá Kašpar.

Rudíkov před nedávnem nechal vybudovat pod novou lokalitou nádrž, kde se voda stékající z kopce zachytává. Podle Kašpara je to však málo. „Raději bych tady na kopci viděl velkou retenční nádrž, která by jímala vodu. Pak tu vodu můžeme rozvést kamkoli po Rudíkově, a ne do kanalizace,“ přemýšlí rudíkovský starousedlík.

Běžkařskou stopu u Třebíče mezi Zámišem a Bažantnicí upravují sokolové.
Strojově upravené běžkařské stopy jsou i na Třebíčsku. Rudíkov přišel s novinkou

Starosta Rudíkova Zdeněk Souček potvrzuje, že v místě, kde se říká Nade Vsí, bývaly dříve opravdu zahrádky a mokřiny. „Vždy tam bylo velmi mnoho vody. Nyní je Nade Vsí zároveň jediná lokalita v Rudíkově, kde máme oddělenou dešťovou i splaškovou kanalizaci. Když jsme tam začali připravovat pozemky na výstavbu rodinných domů, prvotní požadavek stavebního úřadu byl, aby se voda vsakovala. Jenže geologické testy prokázaly, že vsakování je tam špatné, voda má tendenci pořád odsud utíkat,“ vysvětluje Souček.

Kvůli tomu musí být u každého domu malá retenční nádrž. „Do ní jsou svedené okapy, případně si do nich stavebníci svádějí drenážemi problémové vody. Ale stejně jde přepad z těchto nádrží do dešťové kanalizace. Když jsou rychlé deště, prostě to lokalitou prolétne a skončí to dole v potoku,“ dodává starosta.

Kraj nechá opravit dvou a půl kilometrový úsek silnice od čerpací stanice Rudíkov až po obchvat Trnavy.
Oprava silnice mezi Trnavou a Rudíkovem začne letos. Kraj vybral firmy

Podle něj jsou návrhy Stanislava Kašpara jen těžko proveditelné. „Každá voda, která zůstane v krajině, je důležitá. Nicméně například retenční nádrž na kopci jsem ještě nikde neviděl,“ krčí rameny Souček. „V obci se ale zabýváme pozemkovými úpravami, přičemž pan Kašpar je členem této skupiny pozemkových úprav, a tak může navrhnout řešení. Hodně mluví o tom lomu, tak se dá zvážit, zda tam nějakou retenci neudělat. Je možné, že se s tím třeba dá pracovat,“ zamýšlí se rudíkovský starosta nad otázkami, které podobně řeší i v jiných obcích, kde vznikla nová zástavba.