Koaliční zastupitel Zdeněk Janderka tento týden Švaříčka veřejně vyzval, aby se k celé záležitosti postavil jako chlap a uznal, že neměl pravdu. Švaříček však trvá na svém. Stále má pochybnosti. „Závěry kontroly chyby našly a po náměstí chodí pracovníci firem, o nichž se od počátku mluvilo jako o vítězích tendru,“ zdůraznil.

O co v příběhu, který tak rozdmýchává dění v Budějovicích, jde? Z radničních kuloárů měla před rokem údajně uniknout informace, které sdružení firem zvítězí ve výběrovém řízení na opravu centra města. Jan Švaříček si nechal loni na jaře informaci notářsky ověřit, sdělil to opozičním zastupitelům a potichu počkali na letní výsledek tendru. Zvítězilo sdružení tří firem, které figurovalo ve Švaříčkově notářsky ověřené listině.

Tvrdé obvinění

Švaříček a spol. na záříjovém zasedání zastupitelů veřejně naznačili, že zakázka může být „cinklá“, proto jde o podezřelé nakládání s veřejnými penězi. Obvinění bylo na místní poměry otevřeně tvrdé. Následně část politiků z vedení města, kterých se to osobně dotklo, na Švaříčka podala trestní oznámení.

Mezitím jedna ze tří vítězných firem upadla do insolvence a zakázku dostal druhý uchazeč v pořadí. Jedna firma z původně vítězného sdružení dnes nakonec náměstí opravdu v rámci městské zakázky opravuje. Jako poddodavatel vítěze tendru.

Zakázku z podnětu opozice zkoumal několik měsíců kontrolní výbor zastupitelstva, pátral po tom, zda byl porušen zákon. Porušen nebyl, některé věci však kontrolní komisi vadí.

Například není úplně spokojená s prací administrátora zakázky, tedy firmou, která pro město zajistila veškerou „úředničinu“ kolem výběru dodavatele stavebních prací. Budějovice si firmu z Brna vybraly na základě osobního doporučení starosty Vlastimila Bařinky.

„Jednání s ní bylo zdlouhavé a nepružné,“ konstatoval kontrolní výbor. Opoziční zastupitelka Yvona Švaříčková připomněla, že v regionu právě s touto firmou, která navíc vykazuje finanční potíže, nebývají dobré zkušenosti. Starosta Bařinka odpověděl, že na radnici nemůžou vědět všecko.

Kontrolní výbor nakonec doporučil vedení města zohledňovat při výběru administrátora veřejných zakázek reference. Zakázka se uskutečnila v režimu takzvaného užšího řízení.

Jednoznačnou chybou podle kontrolorů bylo zveřejnit uchazeče, kteří splnili kvalifikační předpoklady v prvním kole a postupovali do kola druhého.

„Nedošlo sice k porušení zákona. Ale takové jednání může vzbuzovat pochybnosti a vytvářet prostředí pro možné netransparentní jednání,“ domnívají se členové kontrolního výboru. V překladu – když si zájemci na webových stránkách města předem přečtou, kdo všechno postoupil do finále soutěže o tučný a zajímavý zdroj zisku, může se podle kritiků dít v zákulisí ledacos.

Kritizoval to opoziční zastupitel Jaroslav Doležal.

„Když se zníme, dohodneme se na ceně“

„Když my tři se přihlásíme do výběrového řízení každý za svoji firmu, tak se prostě a jednoduše dohodneme na ceně, když se budeme znát,“ poznamenal v nadsázce a ukázal na své sousedy u zastupitelského stolu.

Kontrolní výbor k tomu sdělil, že se takzvané otevřené řízení při zadávání zakázek jeví jako transparentnější.

Členka kontrolního výboru Věra Kaňková o průběhu zakázky pochybnosti nemá. Na druhou stranu – našla si statistiku z roku 2016, ze které plyne, že v režimu otevřeného řízení se u nás zadává polovina všech zakázek. V režimu užšího řízení jen tři procenta.

Jaká je odpověď na výtku kritiků, podle kterých na náměstí sice stojí bouda s nápisem vítěze tendru, ale práci poddodávkou stejně dělá firma, která figurovala na Švaříčkově notářsky ověřené listině a měla vyhrát? Takže se ke svému zdroji peněz vlastně dostala, což podle opozice i Švaříčka není v pořádku. „Každá firma si jako generální dodavatel může vybrat poddodavatele, je to její věc, město pak tento krok odsouhlasí. Je to běžná a zákonná praxe,“ shodli se místostarosta Jan Kocáb a šéf odboru investic Josef Macháček.

Kontrolní výbor doporučil, aby v budoucnu účinkovali v hodnotících komisích i členové těch politických uskupení, která nejsou ve vedení města.

Bude další kontrola

Celá záležitost ale nekončí. Naopak. Opozice navrhla a zastupitelstvo většinou odsouhlasilo, aby členové kontrolního výboru prověřili i realizaci zakázky, tedy způsob provedení prací a finální cenu díla, až bude hotové. Vysoutěžená cena je okolo 42 milionů, větší část zaplatí město, zbytek majitelé a správci sítí.

A jaký je vývoj u trestního oznámení, podaného zastupiteli loni na podzim na Jana Švaříčka? Policie ho podle vyjádření starosty Bařinky poslala do přestupkového řízení. To dělá jeden z odborů na radnici. Aby ovšem nedošlo k pochybnostem, případ si z Budějovic převzala radnice v Telči. Má tak být zajištěna nezávislost rozhodování.

Co je otevřené a užší řízení

V otevřeném i užším řízení zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku.
Zatímco v otevřeném řízení vyzývá zadavatel uchazeče k podání nabídek a současně prokázání splnění kvalifikace, v užším řízení zadavatel nejprve vyzve uchazeče k prokázání kvalifikace a až na základě posouzení vyzve úspěšné uchazeče k podání nabídek.