Podle zákona ve městě o velikosti Třebíče potřebují podpisy deseti procent voličů. Těch je v Třebíči zhruba 29 300. Archy by tedy muselo podepsat 2 930 lidí. Předseda sdružení Milan Dočekal se domnívá, že to nebude problém. „Za dva dny nám spontánně 400 lidí podepsalo listiny, abychom mohli připomínkovat studii vlivu stavby na životní prostředí EIA k jihozápadní trase obchvatu,“ řekl.

Rozklad ke studii vlivu stavby na životní prostředí byl prvním počinem, kterým občanské sdružení tento týden do dění kolem plánovaného obchvatu vstoupilo. Vyjadřovat se nadále hodlá i k projektové přípravě trasy či k výkupu nemovitostí.

Celý text si můžete přečíst v sobotním vydání tištěného Třebíčského deníku.