Kraj Vysočina vydal rozhodnutí o výjimce ze zákona už před půldruhým rokem, 13. července 2020. Získala ho organizace Elektrárna Dukovany II, která spadá pod energetickou společnost ČEZ. Rozhodnutí umožňuje při výstavbě nového bloku zasáhnout do koryta Lipňanského potoka a přebudovat Horní a Dolní rybník na suché poldry. Výjimka zároveň stanovila celkem devět podmínek, za kterých mohou být tyto změny provedeny.


Dětem Země se však tyto podmínky zdají nedostatečné a poukazují na to, že zmíněná lokalita je domovem šestadvaceti zvláště chráněných druhů živočichů. Ti jsou podle ekologů nyní v ohrožení. „Navrhujeme, aby se tři podmínky z celkových devíti doplnily o důslednější ochranu biotopů a dále se uložil způsob kontroly jejich plnění,“ nechal se slyšet předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Třebíčané si na znovuotevřenou zkratku zvykli velice rychle.
Průchod otevřený: v Třebíči opět projdete mezi Komenského a Karlovým náměstím

Za hlavní nedostatek výjimky Děti Země považují nedoložení veřejného zájmu, tedy zda výjimka skutečně směřuje ke všeobecnému dobru. Aktivistům také vadí, že se výjimka nezabývá možností jiného řešení, než je výstavba nového jaderného bloku.
Podle Patrika považují rozhodnutí o výjimce čistě za formální. „Krajský úřad se s prokazováním naléhavosti veřejného zájmu a s neexistencí jiného řešení bez zásahu vypořádal jen asi na pěti řádcích. Chybějí jakékoliv doklady na podporu jeho tvrzení, že nový jaderný blok v Dukovanech a navržené úpravy koryta potoka a dvou rybníků tyto požadavky zákona skutečně splňují,“ dodal Patrik.


Krajský úřad Kraje Vysočina o odvolání ví. „Podání skutečně přišlo, zatím však nemůžeme říct žádný závěr. Problematika celého případu je poměrně složitá, a proto budeme potřebovat nějaký čas, než posoudíme, jak se k němu vyjádřit,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová.
K případu se konkrétněji nevyjádřila ani společnost ČEZ. A to proto, že podle mluvčího Jaderné elektrárny Dukovany Jiřího Bezděka se energetického podniku spor mezi Dětmi Země a krajskými úředníky zatím netýká. „Odvolání nesměřuje vůči naší společnosti, proto nám nepřísluší se k této otázce vyjadřovat. Aktuálně nemáme informace o případných dopadech na harmonogram přípravy výstavby nového bloku,“ sdělil Bezděk.

Nová lávka v moravskobudějovickém Dolním parku
Lávka v Moravských Budějovicích posvítí při cestě do centra, podívejte se

Lipňanský potok i oba rybníky se nacházejí na katastru obce Dukovany. Její starosta Miroslav Křišťál o iniciativě ekologů nic neví. „Nikdo mě nekontaktoval, o odvolání proti úpravě rybníků i potoka jsem tedy žádné informace nedostal. Předpokládám ale, že kdyby s tím měl ČEZ nějaký problém, ozval by se nám,“ řekl Křišťál.Děti Země proti atomové energii vystupují dlouhodobě. Přímo v tiskové zprávě, ve které informují o odvolání proti krajské výjimce, uvádějí, že elektřinu lze kolem roku 2040 zajistit i bez výstavby nového jaderného bloku. Několikrát udělily i titul Ropák roku politikům, kteří jadernou energetiku prosazují. Naposledy loni ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi, před ním ale tuto anticenu ze stejného důvodu obdržel i jeho předchůdce Jan Mládek nebo prezident Miloš Zeman.

Co chtějí Děti Země

- doplnit pětiletý monitoring na sledování funkčnosti vybudovaných tří tůní.

- zajistit odborný průzkum, který potvrdí, že v dutinách stromů, určených ke kácení, nezimují netopýři.

- zkonkretizovat, jak přesně má přestavba rybníků vypadat (nyní jsou možné čtyři varianty).

- uložit podmínku o způsobu a četnosti provádění kontrol krajského úřadu.

- omezit platnost výjimky do roku 2027 a v té době provést nové průzkumy.

- doložit veřejný zájem a jeho naléhavost a neexistenci jiného řešení, jak kolem roku 2036 získat elektrickou energii, než výstavbou nového jaderného bloku v Dukovanech, a jak odvádět srážkové vody ze staveniště a při provozu bloku, než změnou koryta Lipňanského potoka a dvou rybníků.