„Je to tu krásně prosvětlené, vzdušné, se spolužačkami jsme dost koukaly. V sousední staré části školy je všude spíš stín,“ zhodnotila nové učebny jedna ze studentek Karolína.

Podle architekta Todorova šlo o zajímavý a často nelehký úkol. Muselo se provázat historické s novým – stávající budova gymnázia je 400 let stará., býval to klášter. „Bylo nezbytné respektovat historii, nepopírat současnost, zároveň jsme pracovali v časové tísni,“ zmínil.

Když dělníci zbourali starý objekt, na jehož místě vyrostlo nové křídlo, zjistilo se, že sousední historická budova nemá základy, proto se rychle upravoval projekt a hledalo optimální řešení, aby se dodržela pravidla statiky.

Před třemi lety se projekt začal chystat, stavba nového třípatrového křídla trvala necelé dva roky a proinvestovalo se okolo 50 milionů korun. Část pokryla dotace z IROPu.

Dnes mají studenti k dispozici objekt, který patří k tomu nejlepšímu, co v Třebíči po roce 1989 vzniklo. Novostavbě dominují sklo, kámen, šedě natřené kovové prvky a dřevo.

První dvě patra budou sloužit výuce přírodovědných oborů. Pod střechou jsou pak učebny jazyků.

Připomeňme, že katolické gymnázium se do areálu bývalého kláštera v Otmarově ulici stěhovalo v roce 1999. Předtím tam sídlila strojní průmyslovka. V té době šlo o ponurý objekt, který si žádal rozsáhlou rekonstrukci. Od té doby se mnohé změnilo. Dnes studenti využívají přívětivé prostory. A na nezájem si škola nemůže stěžovat. Naopak. Při přijímačkách je převis poptávky.

Katolickému gymnáziu v pátek popřál k jeho výročí mezi jinými řečníky rovněž třebíčský starosta Pavel Pacal. Zmínil, že kvalitní výuku nedělají ani tak metody, jako osobnosti kantorů, kteří dokážou studenty nadchnout pro svůj obor. „A takové katolickému gymnáziu přeji,“ zdůraznil.