„Úkol to byl velmi náročný, zpočátku jsme měly obavu, jak to letos půjde, ale zvládly jsme to a z výsledků máme velkou radost. Opět se podařila dobrá věc,” říká Marta Čapková.

Do sbírky oblastní charita zapojila v třebíčském okrese kolem 1600 dobrovolníků. Obešli na 210 měst, obcí a osad a naplnili 503 pokladniček.

Výsledky organizátory potěšily. Sbírka vynesla 2 676 036 korun, to je o 259 171 korun více než vloni. V samotné Třebíči a přilehlých obcích se letos nasbíralo 481 975 korun, oproti roku 2017 o 48 024 korun více.

„Letošní počasí nám přálo a z Tříkrálového obcházení domácností udělalo velmi příjemnou procházku s řadou milých setkání,“ sděluje své dojmy kolednice Marie. „Tentokrát jsem si udělala čas nejen na koledování, ale vypravila jsem se i na Tříkrálovou plavbu po Dalešické přehradě a nelitovala jsem,“ svěřuje se další kolednice.

Jaroslava Hlinková, skautská vedoucí, se zapojuje do sbírky se svým skautským dorostem nepřetržitě 17 let. V tomto roce společně vykoledovali ve čtyřech pokladničkách 53 171 korun.

Ke koledníkům patřil i ředitel třebíčské charity Petr Jašek. „Výsledek Tříkrálové sbírky mne velmi těší. Ta velká práce přináší bohaté plody, můžeme pomáhat asi třem tisícům potřebných lidí. Děkuji celému zástupu všech našich dobrovolných pomocníků, od těch malých až po ty velké. Dokázali si najít k lidem cestu, podařilo se jim otevřít i jejich srdce. Z výčetek lze zjistit, že mnozí jsou ve svých darech velmi štědří. Všem patří veliké díky,“ vzkazuje Petr Jašek.

Jaký s vybranými penězi v Oblastní charitě Třebíč naloží? Zrekonstruují za ně budovu Domácího hospice sv. Zdislavy v ulici G. Sochora a rozšířit tak zázemí pro terénní službu. Peníze poslouží i lidem v tísni, pro rychlou pomoc lidem v krizových situacích a charita také podpoří svozovou službu pro klienty terénních služeb.