Ve dnech 4. - 6. října 2019 se v okolí Jaroměřic na Rokytnou uskuteční vrcholná kynologická akce s názvem Memoriál Karla Podhajského. „Jedná se o prestižní mezinárodně zastoupenou soutěž, které se účastní deset nejlepších psů z České republiky, pět psů ze Slovenska a pět psů nominovaných z dalších evropských zemí,“ oznámil místopředseda Okresního mysliveckého spolku v Třebíči Josef Drmota.

Memoriál má dlouholetou tradici a je pořádán již od roku 1932. Na Třebíčsku se naposledy konal v roce 1984. Hlavním pořadatelem letošního ročníku je Okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké jednoty v Třebíči ve spolupráci s dalšími subjekty. Důstojné zázemí pro společenskou část poskytlo město a zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde proběhne slavnostní zahájení i ukončení celé akce.

Vlastní soutěžní klání proběhne v honitbách v okolí Ostašova (polní a vodní práce) a Rozkoše (lesní práce). Návštěvníci se mohou těšit nejen na excelentní výkony psů a vůdců, ale také na doprovodný program, v němž nebude chybět slavnostní nástup soutěžících, průvod městem, koňská spřežení nebo troubená a zpívaná Svatohubertská mše v zámeckém parku. Návštěvníci budou moci samozřejmě ochutnat zvěřinové speciality. Podrobný program naleznou zájemci na stránkách www.omstrebic.cz

Memoriál Karla Podhajského má z hlediska průběhu charakter dvoudenních zkoušek, které mají prověřit všestrannost loveckých ohařů. Znamená to, že psi musí být schopni pracovat jak se zvěří drobnou (zajíc, bažant, kachna, liška), tak se zvěří spárkatou (srnčí). Disciplíny jsou rozděleny na tři uskupení podle charakteru jednotlivých prostředí, v nichž je myslivost provozována.

Polní páce simuluje nejvíce podmínky podzimních honů. Psi musí být schopni zvěř vyhledat v porostu, upozornit na ni svého vůdce (ohaři zvěř tzv. vystavují, tedy zůstávají stát ve strnulé pozici), na pokyn ji z porostu zvedají a po ulovení aportují.

Vodní prostředí je specifické. Psi zde musí prohledávat prostor v hluboké vodě i v rákosí, ochotně plavat a musí být za těchto podmínek schopni dohledat a aportovat ulovenou kachnu.

Pro les je charakteristická práce se zvěří spárkatou a s liškou. Psi musí lišku aportovat, prokázat musí schopnost prohledávat houštiny i pracovat na stopě.

Během celé soutěže se od psů samozřejmě předpokládá poslušnost, ovladatelnost a schopnost následovat v klidu svého vůdce.

Hodnocení celkového výkonu se provádí u jednotlivých disciplín známkou 0-4, přičemž je žádoucí co nejvyšší hodnocení. Známka se totiž násobí koeficientem podle obtížnosti provedení, čímž je získán bodový zisk započítávaný do celkového hodnocení. Úspěšní psi, kteří absolvují celý memoriál, jsou následně podle stanoveného klíče zařazeni do I. až III. ceny.

„Již samotná nominace na Memoriál Karla Podhajského je pro každého aktivního kynologa obrovským úspěchem a úspěšné absolvování odměnou jeho práce. Přijďte proto podpořit vůdce i jejich svěřence svojí účastí. Zveme nejen mysliveckou veřejnost, ale také ostatní spoluobčany, příznivce kynologie a milovníky přírody na zajímavý, aktivně strávený víkend. Zároveň tímto děkujeme všem partnerům i sponzorům, díky jejichž přízni se může Memoriál Karla Podhajského na Třebíčsku v letošním roce konat,“ vzkazuje Josef Drmota.