„My jsme v podstatě už teď za jistých malých investic připraveni likvidovat odpady v Brně. Spalovnu v Jihlavě ani ve Žďáru nepotřebujeme,“ oznámil po jednání valné hromady Svazku obcí pro komunální služby předseda představenstva Vladimír Měrka.

Že vzájemná jednání probíhají, potvrdil i ředitel společnosti SAKO, která brněnskou spalovnu provozuje, Jiří Kratochvil. „Třebíčsko je rozhodně jedním z partnerů. I Svaz obcí Vysočiny už s námi jednal opakovaně, už došlo téměř k dohodě,“ řekl.

Spalovna nyní využívá 95 procent svých kapacit, společnost připravuje její rekonstrukci a rozšíření o další linku. Podmínkou likvidace odpadů v Brně by byla dlouhodobější spolupráce a především výrazně lepší třídění, aby v černých nádobách a následně v ohni zůstával skutečně už jen takový obsah, který nemá jiné využití. „Třebíčsko stejně jako ostatní regiony by se mělo intenzivně věnovat předcházení vzniku odpadů a třídění, aby maximálně snížilo množství směsného komunálního odpadu nejlépe k hranici 100 - 120 kilogramů na občana a rok,“ vzkazuje Jiří Kratochvil.

Že je co zlepšovat, si je vědom i předseda třebíčského svazku. „Třídíme, ale ještě pořád je to málo. Třídění musíme jednoznačně zlepšit. Až 70 procent obsahu popelnic se dá ještě vytřídit,“ přiznal Vladimír Měrka.

VÍCE ČTĚTE V PONDĚLNÍM VYDÁNÍ PAPÍROVÉHO TŘEBÍČSKÉHO DENÍKU