SOČ je středoškolská soutěž v sedmnácti vědních oborech jako je například historie, zdravotnictví nebo strojírenství. Nejúspěšnější řešitelé bývají vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Jedním z reprezentantů třebíčského okresu je i Alžběta Michálková z katolického gymnázia.

„Vybrala jsem si problematiku obezity, protože je to velmi aktuální téma, jehož závažnost si ale mnozí lidé neuvědomují nebo nepřipouští. Svůj praktický výzkum jsem zaměřila zejména na obezitu u dětí a jejich stravovací návyky, protože právě malé děti jsou tímto problémem poznamenány nejvíce,“ vysvětlila studentka, která se v pondělí zúčastní krajského kola.