Potíž je v tom, že valná hromada, na níž ke změně ve vedení společenstva došlo, se uskutečnila v předminulém roce. Podle právního zástupce Petra Fojtíčka neodpovídal průběh schůze stanovám ani zákonu, a odvolání Miroslava Boka bylo neoprávněné.

Tomu, co v žalobě Miroslav Bok požaduje, však současné vedení honitby nerozumí. „Honební společenstvo nechápe, co po něm žalobce chce. Valná hromada se konala v roce 2015, a on ji napadá až teď. Mezitím došlo k další valné hromadě, kterou ovšem nenapadá,“ podivila se právní zástupkyně Honebního společenstva v Březníku Hana Švecová.

Obecně platí, že sdružení vlastníků půdy, tedy reálně ti největší vlastníci, má značnou pravomoc. Mohou pronajímat honitbu k výkonu práva myslivosti, ať už mysliveckému sdružení, nebo kterékoli soukromé osobě podle toho, jakou cenu jim nabídnou. Nejde o málo, jedná se o desetitisíce korun, v některých honitbách i statisíce korun.

Třebíčský soudce Radim Kostík obě strany upozornil, že pokud se nedohodnou a on bude muset vynést rozsudek, může dojít k ještě složitější situaci, než je ta současná. „V případě, že bych toto řízení teoreticky rozhodl tak, že žalobce je v právu a valná hromada z roku 2015 je neplatná, došlo by k právní nejistotě a všechny právní kroky honebního společenstva od té doby dosud by mohly být zpochybněny,“ podotkl Radim Kostík.

Advokát Petr Fojtíček řekl, že Miroslav Bok nechce žalobou znemožnit chod honebního společenstva, ale jejím prostřednictvím hodlá vztahy mezi vlastníky půdy v Březníku urovnat.

Petr Fojtíček si zároveň neodpustil poznámku o tom, že kromě Miroslava Boka jsou ve sdružení upírána práva i dalším vlastníkům půdy a je také manipulováno se seznamy členů společenstva. Hana Švecová to rázně odmítla s tím, že jde pouze o domněnky, nikoli o fakta.

Radim Kostík vyzval obě strany ke smíru, kterému by měla předcházet schůzka obou znesvářených stran. Oba právní zástupci, zastupující obě strany, se shodli, že spor, který se dostal až před soud, je pouze jedním z mnoha mezi březnickými držiteli půdy. Pokud k jednání mimo soudní síň dojde, bude proti sobě stát jedna polovina místních vlastníků pozemků proti druhé. Na mimosoudní dohodu mají všichni měsíc. Jestliže k ní nedojde, začne se pře řešit soudně.